Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Politieambtenaren bevorderd in naast hogere rang

Politieambtenaren bevorderd in naast hogere rang

Bij het Korps Politie Suriname (KPS) vonden op 17 en 18 augustus 2023 bevorderingen plaats van diverse politieambtenaren naar hogere rangen. Dit gedenkwaardige moment volgde de vastgestelde organisatiestructuur. Binnen de afdeling Human Resource Management (HRM) werden 4 politiemajoors gepromoveerd tot onderinspecteur politie, terwijl 5 politiebrigadiers de rang van politiemajoor bereikten. Daarnaast werd 1 politierekruut benoemd tot hulpagent van politie 1e klasse.

Op de Politieacademie vonden bevorderingen plaats binnen de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC). In deze context zijn vijftien politiemajoors gepromoveerd tot onderinspecteurs, 27 politiebrigadiers tot politiemajoors en 5 politierekruten zijn aangesteld als hulpagenten. Tijdens het evenement spraken het hoofd van de BZC-structuur, politiecommissaris Cherida Dragman, en de vertegenwoordiger van de Surinaamse Politiebond, hoofdinspecteur Revelino Eijck, kort tot de aanwezigen.

Ook in het ontspanningslokaal voor politieambtenaren werden wetsdienaren die te werk zijn gesteld onder de structuur Speciale Diensten bevorderd. 29 majoors van politie zijn bevorderd tot onderinspecteurs, 63 brigadiers tot majoor van politie en 3 rekruten van politie zijn hulpagenten geworden. Politiecommissaris Eshita Hunte en de SPB-voorzitter, inspecteur Mielando Atompai hebben de collegae kort toegesproken en gaven de bevorderden mee dat het werk samen gedaan moet worden.

De Regiocommandant oost, commissaris van politie Melvin Pinas, vierde dit heugelijk feit op zijn kabinet te Meerzorg. 34 politieambtenaren zijn bevorderd in een naast hogere rang. Onder leiding van de Gewestelijke Politiecommandant (GPC) van Saramacca tevens waarnemend GPC Coronie, de hoofdinspecteur van politie Ch. Mohan zijn te Groningen 11 onderofficieren van politie werkzaam in de districten Saramacca en Coronie in naast hogere rang bevorderd. Vier majoors van politie zijn bevorderd tot onderinspecteur van politie en zeven brigadiers tot majoor van politie.