Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Politie discussieert over integriteit

Politie discussieert over integriteit

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft gisteren een paneldiscussie gehouden betreffende ‘de integriteit als voorwaarde voor de imagoverbetering binnen het Korps Politie Suriname’. Volgens waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Shie was de bedoeling van deze paneldiscussie om te inventariseren wat allemaal de problemen zijn op het gebied van integriteit van het Korps Politie Suriname (KPS). ‘Om zodoende gezamenlijk ideeën te bespreken hoe de integriteit aangepakt kan worden.’ Tjin Liep Shie zegt dat het een vruchtbare paneldiscussie is geworden. ‘We hebben samen vastgesteld wat de problemen zijn die zich voordoen en dat de aanpak van het integriteitsvraagstuk erin moet resulteren dat de gemeenschap meer vertrouwen heeft in de politie. Dat de relatie met de gemeenschap daardoor ook verbeterd wordt en dat de prestaties op het gebied van het criminaliteitsvraagstuk ook verbeterd worden.’

Volgens de waarnemend korpschef zal er een plan van aanpak komen waarbij er gewerkt zal worden aan de individuele politieambtenaren en daarnaast zullen er ook organisatorische veranderingen doorgevoerd worden. ‘Het zou niet terecht zijn om te zeggen dat alles bij de politie scheef gaat. Er is reeds een heleboel gedaan, veel meer dan bij de andere organisaties. Maar we gaan er verder aan werken zodat het duidelijk wordt welk gedrag van de politie wordt verwacht. Ook gaan wij eraan werken om een heleboel procedures vast te leggen zodat er ook transparantie bestaat in hoe zaken door de politie afgehandeld moeten worden, dat de variaties worden beperkt en dat de afwijkingen van de vastgestelde regels ontdekt kunnen worden. Bij normale toepassing van de regels en de procedures is de kans dat er integriteitsinbreuken zich voordoen, klein en dat werkt preventief’, aldus Tjin Liep Shie.

Widjai Ganesh

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant