Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Plein wil meer geld voor ministeries

Plein wil meer geld voor ministeries

Ivanildo Plein (NPS) pleit ervoor dat een aantal ministeries voor het komende begrotingsjaar meer financiële middelen toegewezen krijgen. Vooral Onderwijs, Sociale Zaken, Economische Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen, Grond- en Bosbeheer, en Justitie en Politie hebben dringend extra ruimte nodig om de vele noden te verlichten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft in zijn benadering wel prioriteit.

Volgens hem is het noodzakelijk dat de regering voldoende middelen beschikbaar stelt, zodat het onderwijs naar een hoger niveau getild kan worden. Het stoort de volksvertegenwoordiger dat zaken als onderhoud bij de scholen niet of nauwelijks plaatsvinden. Als het fout gaat binnen het onderwijs kunnen we de show wel stoppen, stelt de NPS’er.

Hij pleit ook voor het herinvoeren van de middaguniversiteit, zodat burgers na hun ochtendbaan verder kunnen studeren. Tijdens de begrotingsbehandeling verzekerde Plein, dat hij dieper op de materie binnen het onderwijs in zal gaan.

Via TBN Prime Alert ging hij ook in op kwesties het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) rakende. Het beleid loopt niet goed. Er zijn nog klachten over het niet uitbetalen van de koopkrachtversterking.

Hij vindt dat de regering een heldere visie ontbeert over de richting die zij wil inslaan met dit ministerie. Sozavo moet grondig worden geanalyseerd om de strijd tegen armoede aan te gaan. Ook over het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is Plein niet tevreden. Er is nog altijd geen antwoord op de voortdurend stijgende prijzen, wat een zware last vormt voor de samenleving.

Hij maakt zich ook zorgen over de criminaliteit. Er zal een ander beleid moeten worden gevoerd binnen het ministerie van Justitie en Politie. Plein kijkt met argwaan naar de aanstaande begroting. Hij vraagt zich af waar de bedragen vandaan zullen komen en wat de cijfers zullen zijn.