Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Platform Rijstsector brengt rust in het veld

Platform Rijstsector brengt rust in het veld

Het Platform Rijstsector dat in april 2022 door president Chan Santhoki werd geïnstalleerd, heeft ervoor gezorgd dat er een zekere mate van rust is ontstaan binnen de rijstsector. De sector had namelijk regelmatig te kampen met geschillen tussen boeren en opkopers, tekorten en een gebrekkige infrastructuur. Dankzij gestructureerd overleg is in de afgelopen twee seizoenen een voorzichtige mate van rust ontstaan, wat de basis moet vormen voor verdere groei.

Het orgaan moet belanghebbenden bij elkaar brengen om problemen en uitdagingen op een gestructureerde manier het hoofd te bieden. Het platform moet ook gezien worden als voorloper van het Productschap Rijst en het was in eerste instantie ingesteld voor de periode van een jaar, maar deze termijn is met twee jaar verlengd. In het eerste jaar is zeker 25 procent van de gestelde doelen gerealiseerd, zoals prijsvorming, aanpak van de infrastructuur en de aanzet tot een verhoogde zaaizaadproductie.

Het Platform Rijstsector zit niet in de uitvoering, maar treedt op als adviseur, bemiddelaar en trekker van projecten die van invloed zijn op de rijstsector. Het ligt in de lijn der verwachting dat het platform in het tweede jaar van zijn bestaan slagvaardiger kan opereren om zeker 65 procent van de gestelde doelen te kunnen bereiken, met als uiteindelijk resultaat de instelling van het Productschap Rijst.