Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Planbureau: “Terugbrengen financieringstekort van belang voor ontwikkeling binnenlandse productie”

Planbureau: “Terugbrengen financieringstekort van belang voor ontwikkeling binnenlandse productie”

Het beleid dat de overheid in de afgelopen periode heeft uitgezet, was een procyclisch beleid. Dit betekent dat overheidsuitgaven in relatieve zin bij lage wereldmarktprijzen afnemen en omgekeerd. Het Planbureau merkt in haar halfjaarrapport van juni 2018 op dat hoewel het financieringstekort in procenten van het BBP in 2016 – 2017 afnam, de primair niet-mineralen-balans in procenten van het niet-mineralen…