Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Plaatsing van leerlingen blijft een chaotische situatie

Plaatsing van leerlingen blijft een chaotische situatie

Nadat dinsdagochtend een chaotische situatie was ontstaan bij de afdeling Inspectie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, waarbij ouders hun bezwaar wilden deponeren ten aanzien van de plaatsing van leerlingen, is het ministerie met een persbericht uitgekomen.

Het ministerie geeft in haar persbericht aan, dat zij kennis heeft genomen van de problemen die zijn ontstaan tijdens de aangekondigde 2e inschrijvingsronde op de scholen op VO niveau (LBO/MULO). Volgens het ministerie worden leerlingen tijdens de 2e inschrijvingsronde geregistreerd en door de plaatsingscommissie geplaatst. Helaas kunnen niet alle leerlingen dichtbij huis geplaatst worden.

Door het ministerie zijn daarom de volgende maatregelen getroffen: VOS Welgedacht C verhuist naar Hannaslustweg hoek Magentakanaalweg. De school op Welgedacht C wordt ingezet als een VO-school. Binnen de gestelde mogelijkheden worden de schoolroutes aangepast.

Het ministerie van Onderwijs geeft aan, dat zij de ontstane situatie betreurt en dat er met man en macht gewerkt wordt om de plaatsingsprocedures efficiënt en ordelijk te laten verlopen. Zij vraagt daarom aan de ouders om de rust te behouden en stelt dat het ministerie erop toeziet dat alle leerlingen geplaatst zullen worden.

In het persbericht wordt slechts gesproken over één VO-school die de leerlingen zal moeten opvangen. Andere maatregelen worden niet in het persbericht genoemd. Voor ouders is het dus de vraag in hoeverre deze school de leerlingen uit de verschillende districten zal kunnen opvangen. Denk maar aan leerlingen uit verre districten zoals Para en Commewijne. Een ouder van Lelydorp gaf bijvoorbeeld aan, dat zijn kind op een school op Paranam geplaatst is. En een ouder van Paranam gaf daarentegen aan, dat haar kind op een school in Paramaribo geplaatst is. Zij kunnen niet snappen hoe dat eigenlijk mogelijk is. 

De situatie is chaotisch en voor veel ouders niet meer te volgen. Het enige wat ouders willen is dat hun kinderen van 11 jaar niet ver van huis geplaatst worden. Het gaat dan vooral om de veiligheid van hun kinderen en de besparing van de hoge kosten. Een ander punt is dat ouders hun kinderen dan ook extra eten zullen moeten meegeven indien ze ver van huis geplaatst worden. Waar het bekend is dat ouders al nauwelijks schoolvoeding kunnen permitteren.
SK