Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Pionier naschoolse activiteit Denise Smith: “Meer uit lagere scholieren halen” 

Pionier naschoolse activiteit Denise Smith: “Meer uit lagere scholieren halen” 

Meerdere instituten, organisaties en religieuze instellingen in stad, district en binnenland hebben vakantieactiviteiten voor scholieren aangekondigd.

Groot zorgvraagstuk

Leerkracht Denise Smith, pionier bij de naschoolse activiteit in Suriname: “Het zorgvraagstuk van leerlingen is groot. Het is een positieve ontwikkeling dat naschoolse activiteiten gedurende de vakantie worden ontplooid. Wij moeten met z’n allen iets meer doen om negatieve onderwijsomstandigheden weg te werken.”

Ontsporen

“De noden die ons land teisteren hebben een negatieve invloed op de leerprestaties op school. Gebroken gezinnen, slechte woon-, leef-, economische-, sociale- en psychische omstandigheden kunnen kinderen doen ontsporen. Ouders, leerkrachten, leerlingen en de samenleving beseffen, dat het nodig is om leerlingen te begeleiden en bij te schaven. Naschoolse opvang leent zich daarvoor. “

25 jaar naschoolse activiteit

“Instellingen, instituten, organisaties, verenigingen en ouders zien de waarde van naschools onderwijs meer en meer in en passen die in toenemende mate toe. Ik ben al langer dan 25 jaar betrokken bij naschoolse activiteiten. Ik heb in georganiseerd verband aan de wieg gestaan van naschoolse activiteit in Suriname.”

Gestructureerde nodig

“Er zijn tal van organisaties en verenigingen die het een en ander doen, dat onder de noemer naschoolse begeleiding past. Iedereen tracht zich naar mogelijkheden en omstandigheden, op de een of andere manier in te zetten om meer uit lagere scholieren te halen.”

Sturing

“Het aantal leerlingen van de lagere school dat extra aandacht en begeleiding nodig heeft om de school te kunnen bijbenen, is allesbehalve klein. Een gestructureerde aanpak, sturing en begeleiding vanuit de overheid, met name het ministerie van Onderwijs ontbreekt.”

Noodkreet van ouders

“Steeds meer ouders zoeken naar naschoolse activiteiten voor hun kinderen. Vroeger moest je naar de scholen om het nut van naschoolse praktijken onder de aandacht te brengen. Tegenwoordig zijn het scholen, leerkrachten en ouders die het initiatief nemen om deze werkwijze toe te passen.”

“Bij naschoolse opvang in Suriname worden kinderen en jongeren in groepsverband ontvangen of in één op één setting begeleid. Het accent wordt gelegd op taal, lezen, schrijven en rekenen.”

 Stimuleren

“De leerlingen worden geactiveerd en gestimuleerd door ervaren leerkrachten en deskundigen die bekend zijn met leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Het stimuleren van sociale vaardigheden, communicatie en zelfredzaamheid hoort erbij.”

Doorstromen 

“Het heeft er veel van, dat het zoeken van naschoolse begeleiding en/of bijlessen voor kinderen in verband staat met de doorstromingsmethode die door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is geïntroduceerd.”

Diepe onvoldoendes

“Ouders maken zich zorgen over het doorstromen van leerlingen met diepe onvoldoendes naar een hogere klas. Menigeen vraagt zich af of zwakke leerlingen de leerstof, waaronder essentiële vakken als taal, lezen en schrijven, zullen kunnen bevatten. De basis moet goed zijn om succesvol deel te nemen aan het onderwijs.”

HD