Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Piniika wacht niet langer op overheid

Piniika wacht niet langer op overheid

MAPANE — “De noodkreet voor de hoognodige ontwikkeling van het dorp Piniika heeft tot nu toe niet kunnen leiden naar gewenste resultaten”, aldus Durando Misiedjan, woordvoerder van het dorpsgezag. Het wachten moe op de overheid hebben bewoners van het dorp in het Mapanegebied besloten zelf te werken aan de ontwikkeling van hun leefgemeenschap.

Door het vorige dorpsbestuur was er al een boot en buitenboordmotor aangeschaft om via de Commewijnerivier Paramaribo te kunnen bereiken. Recentelijk zijn vijf woningen bijgebouwd. Onder leiding van de dorpshoofden Frans Nijda en Meriam Needa wordt, aldus Misiedjan, “op eigen krachten en met eigen middelen” gezorgd voor de opbouw en verdere ontwikkeling van Piniika.

“Door begaanbare wegen zal het makkelijker worden voor de bewoners om te zorgen voor de beoogde groei en bloei van het dorp”

Moeilijk bereikbaar

Het ligt in de bedoeling dat daardoor de mensen uit het dorp die in Paramaribo wonen en werken, hun weg terug vinden naar bun geboorteplaats voor heropleving van hun woongebied. Eén van de grootste obstakels voor Piniika is dat het dorp moeilijk te bereiken is door de slechte staat van de weg.

Misiedjan wijst erop dat er dagelijks trucks met houtblokken langskomen. Hij beklaagt zich erover dat Marlène Joden, districtscommissaris van Para, “ondanks de herhaaldelijke oproep” nog geen zichtbare oplossing heeft kunnen brengen in deze zaak. Echter, dat betekent volgens hem niet dat de dorpsbewoners stil blijven zitten.

Toch wordt nog steeds een dringend beroep op de overheid gedaan om vooral de weg begaanbaar te maken en te zorgen voor het onderhoud ervan. “Door begaanbare wegen zal het makkelijker worden voor de bewoners om te zorgen voor de beoogde groei en bloei van het dorp”, klinkt Misiedjan stellig.

Vanwege de slechte weg verandert een trip naar Piniika al gauw in een avontuur. [Foto: privécollectie]