Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Pertjajah Luhur veroordeelt escalerende situatie Palestina-Israël

Pertjajah Luhur veroordeelt escalerende situatie Palestina-Israël

De gebeurtenissen vanaf zaterdag 7 oktober 2023 op Palestijns bezetgebied heeft tot nu toe geleid tot honderden doden onder mannen, vrouwen en kinderen. Als politieke partij met een Islamitische achtergrond, en begaan met het lot van alle moslims in binnen en buitenland, voelt de politieke partij PL zich geroepen om hierover de volgende verklaring uit te geven.

De PL veroordeelt elk geweld onder welke omstandigheid dan ook. Bij deze worden alle partijen dan ook opgeroepen om een stap terug te doen en een introspectie te doen van hun menselijke waardigheid: de mens als hoogste schepsel op aarde. Met oorlogsgeweld is er geen winnaar: de gehele mensheid is altijd de verliezer want het verlies van mensenlevens, het waardevolste van het bestaan hier op aarde, kan niet teruggedraaid worden.

Voor het vinden van een oplossing, is het echter nodig om ook te kijken naar de oorzaken van de zoveelste escalatie in het Palestijns-Israëlisch conflict.

Met de oprichting van Israël in 1948, werd de rechtmatige bevolking van Palestina al haar rechten ontnomen. Miljoenen Palestijnen werden verdreven van hun gronden, hun huizen werden met de grond gelijkgemaakt, de meest basale mensenrechten werd hun ontnomen. Zij werden gemaakt tot staatlozen en als gevangenen in hun eigen land. Ondanks verscheidene resoluties van de Verenigde Naties, is de staat Israël doorgegaan met het onderdrukken van het Palestijnse volk en het uitbreiden van de bezette Palestijnse gebieden.

Decennialang leven de Palestijnen in mensonterende situaties, waarin hun kinderen geen uitzicht hebben op een menswaardig bestaan. De gehele wereld is bekend met de situatie, desondanks worden de noodoproepen van de Palestijnen niet gehoord. Integendeel wordt het verzet bestempeld als terrorisme.

De mens is zo gevormd, dat indien haar menselijke waardigheid wordt ontnomen, zij zichzelf gaat verzetten daartegen. Het jarenlange onrecht, de onderdrukking, bezetting van land en huizen, jarenlange detentie en doding van mannen, vrouwen en kinderen, heeft inderdaad geleid tot verzet, en zelfs tot gewapend verzet. De geschiedenis heeft dit eerder bevestigd in Indonesië, Afghanistan, Vietnam en vele andere landen waar koloniale machten dachten dat zij superieur waren tegenover de rechtmatige bewoners.

De PL is de mening toegedaan dat er geen vreedzame oplossing mogelijk is, zolang partijen menselijke waardigheden niet kunnen beleven. Zolang Israël het Palestijns volk niet erkend als gelijkwaardige medemensen, zal het verzet blijven bestaan. Op de Surinaamse regering en de gehele wereldgemeenschap wordt het beroep gedaan om zich in te zetten voor een eerbare oplossing, met name de twee staten-oplossing: een onafhankelijke Palestijnse staat en een onafhankelijk Israëlische staat die als volwaardige naties in vrede met elkaar leven.

Pertjajah Luhur zal haar rol in deze ook blijven vervullen door te blijven oproepen voor een vredige oplossing.

Pertjajah Luhur