Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Personeel veiligheidsbonden krijgt per eind oktober hogere toelages

Personeel veiligheidsbonden krijgt per eind oktober hogere toelages

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Ten minste twee toelages van het personeel van het Korps Brandweer Suriname (KBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) en de Beveiligings- en Bijstandsdienst in Suriname (BBDS) worden ingaande oktober aangepast met tussen de SRD 2.500 en SRD 4.500 per maand. De eerste betaling is eind oktober. Van het bedrag zal nog loonbelasting worden afgetrokken en bovendien werken toelagen niet door in het pensioen.

Max Breinburg, voorzitter van de Bond bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren, beaamt tegenover de Ware Tijd dat de personeelsleden niet erg tevreden zijn over de het resultaat van de onderhandelingen met de overheid. “Maar de regering heeft aangegeven dat de leden in elk geval wat ademruimte hebben naar de herwaardering toe”, aldus Breinburg.

“Nu krijgen wij wel een verhoging, maar aan de andere kant moeten we toch meer loonbelasting betalen”

Diverse toelagen

Partijen zijn overeengekomen om slechts twee toelagen te laten aanpassen, maar Breinburg stelt dat van het personeel bij elk van de diensten zeker nog vier tot zes moeten worden aangepast. “Representatietoelage voor een officier bij het KPA is nu rond de SRD 40.” Ook de standplaatstoelage en meerwerkvergoeding, die nu tussen de SRD 40 en SRD 100 bedragen, moeten worden verhoogd.

Penitentiaire ambtenaren en personeel van de BBDS krijgen een overbruggingstoelage omdat er een taakverzwaring heeft plaatsgevonden. “De regelgeving bij KPA is in 2020 aangepast dus vooruitlopend op de herwaardering, krijgen deze medewerkers de overbruggingstoelage”, legt de bondsvoorzitter uit.

Ook de nacht- en persoonlijke toelage voor deze korpsen is aangepast. Voor de Brandweer geldt voedingsgeld en een hitte toelage. Breinburg stelt dat er naar toe gewerkt wordt om in december de overige toelagen te laten aanpassen. De bond blijft de vinger aan de pols houden.

Armoedegrens

Donderdag is overleg binnen de Raad van Vakcentrales in Suriname begonnen. “De herwaardering van het loon moet binnen zes maanden tot een jaar hebben plaatsgevonden.”

Omdat met de verhoging van de toelagen de mensen in een andere belastingschaal komen, zullen ze meer loonbelasting betalen. Daarom hebben de bonden de regering gevraagd de belastingschijven te herzien.

Volgens Breinburg heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning gezegd dat de armoedegrens voor een gezin van vier personen gesteld is op SRD 12.000 per maand en dus moet worden verruimd. “Waarschijnlijk kijkt de overheid als laatste naar de belastingschijven, omdat ze nog steeds aan die belasting willen verdienen. Want nu krijgen wij wel een verhoging, maar aan de andere kant moeten we toch meer loonbelasting betalen”, stelt de vakbondsleider.

Geen loonsverhoging

De bondsbesturen hebben bij de onderhandelingen, die ongeveer twee weken terug zijn gevoerd, voorgesteld de koopkrachtversterking van SRD 2.500 per maand op te nemen in het loon, zodat het doorwerkt voor het pensioen. De regering heeft aangegeven dat ze vanwege het IMF-programma niet in staat is om loonsverhoging toe te kennen.

Breinburg stelt dat er ook naar de prijzen van goederen en diensten moet worden gekeken. “De prijzen worden niet realistisch verhoogd en de controlesystemen van de overheid werken niet optimaal. Ook worden regels en wetten niet nageleefd.”

De loononderhandelingen voor het Korps Politie Suriname vinden afzonderlijk plaats. Volgens Breinburg komt het ook omdat de Surinaamse Politiebond het vertrouwen in minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft opgezegd.