Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Peleloetepoe krijgt nieuwe waterinstallatie na jaren van aanvragen

Peleloetepoe krijgt nieuwe waterinstallatie na jaren van aanvragen

Hoofdkapitein Moshesi Shanaupe van Peleloetepoe reageert met: “Eerst zien dan geloven,” op de mededeling van Jaswant Doekharan, programmamanager bij het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning. Doekharan gaf aan dat medio november gestart wordt met de bouw van een nieuwe waterinstallatie in dit gebied. Na jaren van aanvragen, consultaties en gesprekken met overheid en ngo’s, blijft veilig drinkwater een probleem voor de dorpsbewoners.

Shanaupe is dan ook blij dat Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) als partner in het Joint program leave no one behind, samen met het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP), een gezamenlijk overleg heeft georganiseerd in het UN-house. Het verkrijgen van zinvolle informatie is cruciaal om inheemse gemeenschappen effectief te betrekken bij besluitvorming.

De aanvraag van Amazone Conservation Team en Trijana wordt gefinancierd met middelen van het Bureau Gemeenschapsprojecten en is goedgekeurd. Hieruit kan een deel van de uitvoering bekostigd worden. Doekharan gaf aan blij te zijn met deze bijeenkomst, omdat door samen te werken betere afstemming mogelijk is en de financiering rondgemaakt kan worden. Het Joint program heeft aangegeven financieel bij te dragen aan de nieuwe waterinstallatie.

De ruim 600 bewoners van Tëpu in Zuid-Suriname hebben geruime tijd geen schoon drinkwater vanwege een elektrisch probleem bij de waterinstallatie. Hierdoor kan het grondwater niet gezuiverd worden. Er is besloten om rivierwater te zuiveren, waardoor er voldoende water is voor het dorp. Dit besluit is genomen in overleg met het traditioneel gezag en de dorpsbewoners.

Bovendien is het rivierwater goedgekeurd door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Daarnaast zullen dorpelingen getraind worden om het watersysteem te beheren en te onderhouden. “We zullen ervoor zorgen dat de mensen die nu zijn aangesloten op het bestaande distributiesysteem water uit de kraan krijgen en later zullen we de uitbreiding in het dorp aanpakken,” zei Doehkaran.

Hoewel schoon drinkwater een recht is en een van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd, ervaren bepaalde inheemse dorpen dit niet. Vooral tijdens deze droge tijd is een goede waterinstallatie essentieel in alle gemeenschappen.

Shanaupe werd vergezeld door dorpshoofd Mennio Moeshe van Kwamalasamutu en stamhoofd Pelenapin Ipomadi van Kawemhakan. Zij hebben hun zorgen geuit over de watervoorziening en andere essentiële zaken in het dorp. Door actoren samen te brengen, informatie uit te wisselen en gelijkgerichte initiatieven te ondersteunen, kan er meer bereikt worden. De inspraak van het traditioneel gezag is daarbij essentieel en inclusie wordt dichterbij gebracht.