Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Parmessar eist duidelijkheid omtrent extra financiële behoefte ministeries

Parmessar eist duidelijkheid omtrent extra financiële behoefte ministeries

Assembleelid tevens fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, heeft tijdens de behandeling van de Suppletoire Begroting 2023 gevraagd waarom sommige ministeries behoefte hebben aan extra geld, terwijl het niet duidelijk is waarvoor. Hij merkte op dat Justitie en Politie (Juspol) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) extra geld hebben gekregen, waarbij de vraag rijst waarvoor deze middelen worden gebruikt.

Bij Juspol is een bedrag van extra SRD 652 miljoen ingediend. Als het gaat om het uitbetalen van overuren, vraagt het DNA-lid zich af waarom er geen extra personeel is aangenomen. Hierdoor wordt de druk op de beschikbare manschappen verminderd door lange uren te maken. Hij vroeg zich af waar de extra 300 politieagenten zijn gebleven die zijn overgeplaatst van het KPS naar friends and family. Het ministerie van ROS wil SRD 131 miljoen extra voor lonen en salarissen, en niet voor programma’s.

De politicus vroeg zich af hoeveel mensen er op dat departement extra zijn aangenomen. Daarentegen ziet hij dat het ministerie van BiBiS niets extra heeft ontvangen in de suppletoire begroting. Parmessar, die ook lid is van de Commissie van Rapporteurs, eist nadere uitleg waarom het Kabinet van de President SRD 136 miljoen extra nodig heeft en waarom het Kabinet van de Vicepresident SRD 20 miljoen extra vraagt.

Ten aanzien van het Kabinet van de President zei de NDP-topper dat hij heeft vernomen dat er minimaal 34 commissies zijn ingesteld, waarbij dezelfde mensen in meerdere commissies zitten. Hij vroeg zich af of de gelden hiervoor gebruikt worden, en of de commissies met naam en toenaam bekend worden gemaakt, evenals hun taakstelling.

Het Kabinet van de President krijgt ook nog eens SRD 45 miljoen extra voor programma’s. Als ‘big spender’ is hij benieuwd wat er met dat geld zal gebeuren. Parmessar haalde uit naar de regering door te stellen dat deze de meest niet transparante regering is.

Het assembleelid vindt het ook aan de lage kant wanneer het gaat om SRD 30 miljoen extra voor programma’s bij Juspol. Gezien de bestrijding van de toenemende criminaliteit had hij veel meer verwacht. Bij het ministerie van Volksgezondheid ziet hij een vreemde ontwikkeling, waarbij SRD 26 miljoen wordt bezuinigd, terwijl de hele sector in grote problemen verkeert.

Hoewel er om cijfers wordt gevraagd, verstrekt het parlement deze informatie niet. Volgens Parmessar gaan er geluiden rond dat deze regering al 9.000 personen in dienst heeft genomen. De NDP-fractieleider merkte ook op dat terwijl er om meer geld wordt gevraagd, de samenleving het steeds moeilijker krijgt. De regering zal volgens hem moeten uitleggen waarvoor de gelden zullen worden gebruikt.