Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Parlement wenst duidelijk inzake vestiging Mennonieten in Suriname

Parlement wenst duidelijk inzake vestiging Mennonieten in Suriname

Diverse parlementsleden hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijke vestiging van Mennonieten in Suriname. De regering zou overwegen om per Staatsbesluit domeingrond aan deze groep toe te wijzen. Deze informatie heeft geleid tot discussie en vragen over de gevolgen van de levensvisie en levenswijze van deze streng religieuze stroming voor het land en de samenleving. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, heeft informatie dat Mennonieten bijna heel Apoera hebben gekocht met als doel een nieuwe nederzetting te stichten.

Deze ontwikkeling baart zorgen, aangezien er al meldingen zijn van grootschalige ontbossing en mogelijke schendingen van het milieu in gebieden waar deze groep gevestigd is. Een nieuwsbericht van Die Mennonitische Post meldt dat afgevaardigden uit meer dan 20 koloniën in diverse landen zich al maanden voorbereiden om naar Suriname af te reizen.

Mahinder Jogi (VHP) merkte op dat de regering niet bezig is het land te verkopen. Hij gaf aan dat er staatsbesluiten zijn die het mogelijk maken domeingrond om te zetten in eigendom. NPS-fractieleider Gregory Rusland stelde dat het land niet te grabbel gegooid moet worden. Hij riep op om ervoor te zorgen dat bij men het volgen van het Verdrag van Wenen geen precedenten schept waardoor besluiten worden genomen zodat delen van Suriname worden weggegeven.

De bezorgdheid van de parlementsleden richt zich ook op de grondwettelijke aspecten van de mogelijke vestiging van Mennonieten in Suriname. Het parlement wilde weten wat de beweegredenen van de regering is en waarom er wordt gekozen voor een Staatsbesluit in plaats van een wet. Daarnaast wordt benadrukt dat de Grondwet de vervreemding van grondgebied verbiedt en dat er grondig onderzoek moet worden gedaan naar de achtergrond en intenties van de Mennonieten.

Patricia Etnel (NPS) plaatste vraagtekens bij het migratiebeleid van de regering. Zij riep op tot meer duidelijkheid over wie er naar het land mag komen en wat het doel is van de komst van vreemdelingen. Ronny Asabina, factieleider van de BEP, wees op het grondenrechtenvraagstuk. Hij zegt dat er Surinamers zijn die geen titel kunnen krijgen op hun grond, maar dat de regering wel rechten geeft aan vreemdelingen.