Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Parlement ontevreden over aanpak cyanidekwestie

Parlement ontevreden over aanpak cyanidekwestie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Assembleeleden van zowel de coalitie als de oppositie hebben donderdag duidelijk gemaakt niet tevreden te zijn over de wijze waarop de regering omgaat met het cyanidevraagstuk bij het stuwmeer. Met de wijze waarop regeringsleden zaken omtrent deze kwestie hebben gepresenteerd wekt de regering de indruk alsof er niets aan de hand is, menen de volksvertegenwoordigers.

Enkele uren vóór de openbare vergadering werden assembleeleden in een ontmoeting met deskundigen geïnformeerd dat de situatie bij het meer zeer ernstig is en als een ramp behandeld dient te worden. Volgens de parlementariërs gaat de regering laks om met de situatie. “Ik geloof de regering niet”, zei NDP-fractielid Melvin Bouva.

“Het probleem ligt bij de hebzucht van mensen”

Hij merkt op dat de informatie die het parlement van de regering kreeg lijnrecht staat tegenover wat ze van de deskundigen gehoord hebben. “En de regering doet alsof er niets aan de hand is”, aldus Bouva die vindt dat de regering een crisisteam moet aanstellen en met crisismaatregelen dient te komen om het vraagstuk aan te pakken.

Onacceptabel

Ook VHP-ondervoorzitter Dew Sharman was scherp in zijn reactie op wat de regering het parlement had voorgehouden. Het is voor hem onacceptabel dat op basis van een handjevol monsters die zijn genomen op het stuwmeer geconcludeerd wordt dat de situatie niet zorgwekkend is.

Hij voerde aan dat het meer een oppervlakte van 1560 vierkante kilometer heeft. “En als wij een beperkt aantal monsters gaan nemen dan is dat niet representatief, statistisch noch wetenschappelijk om daar conclusies uit te trekken. Als u weinig gaat meten gaat u ook weinig weten”, stelde Sharman.

De volksvertegenwoordiger deed een beroep op de regering om wat het bemonsteren betreft dit goed en representatief te doen qua aantal, over een langere periode en verschillende tijdstippen en volgens een specifiek plan, zodat wetenschappelijk accepteerbare resultaten komen waarmee aan de slag kan worden gegaan.

Hebzucht

Volgens de vicevoorzitter van het parlement ligt de oorzaak van de problemen die zich voordoen met kwik en nu cyanide in de goudwinning veel dieper. “Het probleem ligt bij de hebzucht van mensen. Hebzucht van de lokale bewoners, hebzucht van ondernemers, hebzucht van politieke toppers, die niet in staat blijken om alles wat met goudsector te maken heeft op een juiste en correcte wijze te ordenen”, aldus Sharman.

Als de kleinschalige goudsector geordend was zoals dat zou moeten zou Suriname niet meer met de problemen kampen die zich nu voordoen. “Dat kwik valt niet uit de lucht”, stelde de politicus. Alles komt “via de haven via netwerken die beheerd en beheerst worden door toppers in dit land”.

Vervuiling

Stephen Tsang van de NDP wilde van de regering weten op welke plekken exorbitant hoge cyanidewaarden in het water is aangetroffen, of er een actieve monitoring van de vervuiling plaatsvindt, of er een strategie is uitgezet om de vervuiling te traceren en in te dammen. “Samples zijn momentopnames”, zei hij.

De NDP’er wilde weten of er een strategie is uitgezet om na te gaan in welke richting de vervuiling zich verplaatst en of er al een rampenplan is om dit vraagstuk aan te pakken. Indien de informatie dat een boot met cyanide in het meer is gezonken op waarheid berust, is dit volgens hem een “tikkende tijdbom”. Tsang vroeg aan de regering of dit vermeende ongeval is onderzocht, de plek al is gelokaliseerd en de gezonken lading reeds is geborgen.

Geen probleem

Evenals Bouva stelde NPS-fractieleider Gregory Rusland dat als naar de bewindslieden wordt geluisterd het erop lijkt dat wat zich in Brokopondo afspeelt geen probleem is. Uit de informatie die van de plaatselijke bevolking komt en hoe de mensen zich voelen, vooral van zaken die zij meemaken, is het beeld evenwel dat er wel degelijk iets aan de hand is, zeker wat betreft de gezondheidssituatie, meent Rusland.

Hij drong er bij de regering aan alle informatie ten aanzien daarvan grondig in kaart te brengen, zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen. Er moet duidelijkheid komen wat er precies aan de hand is in Brokopondo. In deze heeft de minister van Volksgezondheid een belangrijke rol, aldus de fractieleider.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien had graag gezien dat de bewindslieden tijdens hun presentatie in het parlement beter beslagen ten ijs waren gekomen. Hun presentatie is niet goed uit de verf gekomen. Evenals Rusland voorde hij aan dat de ministers van andere departementen die ook te maken hebben met het vraagstuk ook informatie aan het college moeten geven over hun aandeel in het aanpakken van de problemen.

Gajadien hekelde dat terwijl bekend is wie de eigenaars zijn van de concessies waar met de chemicaliën wordt gewerkt en wie de transporteurs zijn, tot nu toe niemand verantwoordelijk is gesteld voor de calamiteiten en eventuele overtreding van wetten en regels. Fractiegenoot Cheryl Dijksteel merkte op dat alle deskundige, die door het parlement zijn geraadpleegd, suggereren dat de regering de situatie in Brokopondo bagatelliseert.

Ze wilde weten of zoals door deskundigen is voorgesteld de regering te werk is gegaan bij onderzoek en evaluatie van de situatie in het district. Vanwege de veelheid aan vragen is de vergadering verdaagd naar komende week dinsdag om de regering meer ruimte te geven om zich goed voor te bereiden op het debat met het parlement.