Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » PALU voorstander van één nationale vrije dag van immigratie

PALU voorstander van één nationale vrije dag van immigratie

De PALU is van mening dat de wijze waarop we inhoud geven aan onze nationale dagen van immigratie van de diverse bevolkingsgroepen, erop neerkomt dat deze dagen misbruikt worden om het Surinaamse volk te verdelen en te verzwakken. Ook bij de afgelopen viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie zijn zaken vanuit de regering gepresenteerd met een etnische benadering die niet alleen ongezond is voor de ontwikkeling van ons land, maar die ook een verkeerd beeld geeft van ons verleden. De PALU is daarom een voorstander van één nationale vrije dag van immigratie.

Opstanden
Zo zijn beelden onthuld van drie Hindoestaanse verzetsstrijders Mathoora, Ramjanee en Rajgaroo. Het waren progressieven uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw die begonnen zijn deze verzetsstrijders als helden te eren samen met andere strijders uit de slaventijd. Waarom nu per se gekozen is voor slechts het Hindoestaanse deel van de verzetsstrijders roept niet alleen een heleboel vragen op, maar geeft de racistische inborst weer van de huidige beleidsmakers.

Bij de opstanden waaraan de drie verzetsstrijders deelnamen waren het niet alleen de Hindoestaanse contractarbeiders die in opstand kwamen. Ook de Javaanse contractarbeiders inclusief nazaten van de slaven die nog werkzaam waren op de plantages zouden volgens de archieven hebben deelgenomen aan de opstanden. De PALU is van mening dat de opstanden in hun totaliteit gememoreerd moeten worden in plaats van slechts een etnisch deel daarvan uit te lichten.

Niet begrepen
Het monument met slechts de Hindoestaanse verzetsstrijders geeft bovendien een totaal verkeerd beeld. Het werkt zelfs averechts op de Surinaamse bevolking en verscherpt onnodig de etnische tegenstellingen. Met deze benadering is het te verwachten dat met de Javaanse immigratiedag mogelijk een apart monument komt van Javaanse verzetsstrijders als Pawiroredjo. Hiermee laten we zien dat ideeën en idealen waar onze voorouders in eenheid voor hebben gestreden niet worden begrepen en zelfs worden vertrapt door de nazaten.

Nationale dag
Daarom moet volgens de PALU één nationale dag voor immigratie gevierd worden. Centraal op deze dag zal dan staan waarom de komst van de verschillende groepen in Suriname noodzakelijk was. En waarom de geschiedenis van Suriname gekenmerkt wordt door verzet en strijd tegen de onderdrukking. Duidelijk wordt dan dat Suriname een land is dat gemaakt is om de belangen van een andere natie te behartigen.

Een en zelfde onderdrukkingsgedachte heeft gemaakt dat de verschillende bevolkingsgroepen naar Suriname zijn gehaald en hier onder erbarmelijke omstandigheden hebben gewerkt, nadat de inheemsen zich hadden verzet, waren uitgemoord en uit pure ellende weggevlucht. De verschillende Surinaamse verzetsstrijders streden namelijk voor hetzelfde doel: tegen de onderdrukking en voor een beter en vrij leven.

Rol politici
Met deze benadering zullen ook de huidige en toekomstige politici beter de rol begrijpen in de ontwikkeling van Suriname en zeker de historische taak die de onafhankelijkheid met zich meebrengt. De taak die Surinaamse politici op de eerste plaats hebben is namelijk, het land ontdoen van de mentaliteit van verdeel- en heerspolitiek en van beperkende wetgeving en bestuurlijke structuren die nog stammen uit de tijd van vóór de onafhankelijkheid. Suriname moet op de eerste plaats heringericht worden naar de belangen van het totale Surinaamse volk. Met deze historische opdracht zullen politici juist het Surinaamse volk moeten verenigen en leren samenwerken voor blijvende welvaart en welzijn voor eenieder in Suriname.

PALU