Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Palmolieproject wordt onder de loep genomen

Palmolieproject wordt onder de loep genomen

PARAMARIBO — Het palmolieproject in het Patamaccagebied wordt onder de loep genomen. President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag de stuurgroep “Ontwikkeling Palmolie Industrie Marowijne” ingesteld om onderzoek te verrichten naar de continuering van het project en het inventariseren en evalueren van de overeenkomst tussen de staat Suriname en China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd.

Onderzoek

De werkgroep moet na een gedegen onderzoek advies uitbrengen aan de regering. Naast de inventarisatie en evaluatie van de overeenkomst met het chinees bedrijf, zal de stuurgroep ook toezicht houden op de correcte naleving en monitoring van de overeenkomst en zal alle daartoe strekkende maatregelen en voorzieningen moeten treffen.

Volgens president Santokhi moet dit vraagstuk goed onderzocht en uitgewerkt worden. Het betreft een project dat 19 jaren geleden reeds uitgevoerd zou moeten worden en dat bij wet is goedgekeurd.

“Wij moeten er het fijne van weten van wat er allemaal gebeurd is. Daarvoor zijn er vertegenwoordigers van verschillende ministeries en instanties in de stuurgroep bij mekaar gebracht. Als regering willen we dat het project uitgevoerd moet worden. Er moet een structurele oplossing en helderheid komen”, merkte het staatshoofd op.

 Stuurgroep

De president deed een beroep op de stuurgroep om in het belang van de ontwikkeling van het land en in het kader van de samenwerking met China zaken goed te onderzoeken. De Surinaamse regering heeft op 16 januari 2004 een overeenkomst gesloten met het bedrijf China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd voor het opzetten van een geïntegreerd oliepalmbedrijf en de exploitatie daarvan in het district Marowijne.

In die overeenkomst is opgenomen dat er een stuurgroep belast zou worden met toezicht op de monitoring van de naleving van de overeenkomst. Het bedrijf stuitte bij de uitvoering van het project op obstakels. Deze zullen door de stuurgroep geïnventariseerd en geëvalueerd worden.

Voorzitter Geetapersad Gangaram-Panday zegt dat de groep reeds aan de slag is gegaan met vergaderingen en al heel wat documenten zijn verzameld. Er is volgens hem op 10 augustus ook al een gesprek geweest met de leiding van China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd.

Die hebben ook documenten opgestuurd. “Wij gaan de komende week erop reageren en daarna komt er weer een vervolgbespreking”, legt de voorzitter uit. Het zal volgens haar een langdurig proces worden, maar er zal binnen twee maanden alvast een rapportage aan de president worden gedaan.  

De stuurgroep, bestaat uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de president, Kabinet van de vicepresident, de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Grondbeleid en bosbeheer, Financiën en Planning en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).