Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » PAHO roept op jongeren te beschermen tegen tabak

PAHO roept op jongeren te beschermen tegen tabak

Hoewel de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) tussen 2000 en 2020 een daling van 28 naar 16,3 procent in het gebruik van tabak heeft waargenomen, dreigen nieuwe producten en misleidende informatie van de tabaksindustrie, vooral gericht op jongeren, deze vooruitgang volgens de organisatie ongedaan te maken. In verband met de World No-Tobacco Day op 31 mei roept directeur Jarbas Barbosa op tot doeltreffend beleid om jongeren te beschermen.

Hij zegt dat de tabaksindustrie en haar partners niet rusten. Zij verspreiden veel misleidende informatie die, vooral onder jongeren, het gebruik van e-sigaretten en verwarmde tabaksproducten bevordert. Acht landen in de regio hebben het op de markt brengen van e-sigaretten verboden, maar het baart de PAHO zorgen dat veertien landen nog geen regelgevende maatregelen op dit gebied hebben genomen.

E-sigaretten zijn de meest voorkomende vorm van elektronische nicotinetoediening. Zij bevatten nicotine en andere giftige stoffen die schadelijk zijn voor zowel de gebruikers als degenen die hieraan worden blootgesteld. Om de groeiende bedreiging van de gezondheid door deze producten aan te pakken, roept de PAHO-directeur de landen op beleid te voeren om het gebruik te voorkomen, om vooral onder jongeren regelmatige tabaksconsumptie tegen te gaan.

Tabaksgebruik doodt een miljoen mensen per jaar in de Pan-Amerikaanse regio, elke 34 seconden een. Bovendien is 15 procent van de sterfgevallen door hart- en vaatziekten, 24 procent van de sterfgevallen door kanker en 45 procent van de sterfgevallen door chronische ademhalingsziekten toe te schrijven aan tabaksgebruik. In de regio gebruikt 11 procent van de jongeren tabak.