Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » PAHO buigt zich over regionale gezondheidsprioriteiten

PAHO buigt zich over regionale gezondheidsprioriteiten

Ministers van Volksgezondheid en andere autoriteiten van de landen en gebieden van de Pan-Amerikaanse regio zullen van 25 tot 29 september in Washington D.C. bijeenkomen om deel te nemen aan de 60th Directing Council van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Vertegenwoordigers zullen proberen om afspraken te maken over het voorkomen en beheersen van niet-overdraagbare ziekten en over het terugdringen van het aantal suïcides, dat tussen 2000 en 2019 met 17 procent is gestegen.

De discussies zullen zich ook richten op een verscheidenheid aan strategieën, resoluties en beleidsmaatregelen gericht op het versterken van gezondheidswerkers. PAHO-directeur Jarbas Barbosa zal bij deze gelegenheid het jaarverslag presenteren, waarin de prestaties van PAHO tussen juli 2022 en juni 2023 worden geanalyseerd.

Het verslag richt zich op het herstel van gezondheidssystemen na covid-19, evenals op de voortgang, prestaties en uitdagingen van de technische samenwerking van de organisatie. Tijdens de vergadering zullen de afgevaardigden ook eindrapporten ontvangen over onderwerpen als de uitbanning van verwaarloosde infectieziekten, tabakscontrole, chronische nierziekte in landbouwgemeenschappen in Midden-Amerika en vitale statistieken. Tevens zal de PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2023 worden uitgereikt.