Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Padiekaf dumpen in Nickerie weer een zorgwekkend feit

Padiekaf dumpen in Nickerie weer een zorgwekkend feit

In het district Nickerie maken bewoners zich nog steeds schuldig aan het dumpen van padiekaf langs de openbare wegen. Deze jarenlange ontstane gewoonte, die in het verleden is ontstaan bij rijstverwerkende bedrijven, bestaat nog steeds. Er zijn verschillende gevaren verbonden aan het dumpen en verbranden van padie-afval langs openbare wegen.

Milieuschade 

Het district Nickerie staat bekend om de problematiek van padiekaf dumpers, vanwege het feit dat er een aantal rijstverwerkingsbedrijven is in het district. Het dumpen van padiekaf is na het oogsten van padiezaden die rijst opleveren, een soort gewoonte geworden voor deze burgers. De consequenties die het dumpen van padiekaf met zich meebrengen, zorgen er namelijk voor dat de diverse instanties een oproep doen aan de burgers om niet te dumpen. Afvaldumping en verbranding van padiekaf kunnen aanzienlijke milieuschade veroorzaken, zoals de verontreiniging van bodem en grondwater. Dit kan leiden tot negatieve gevolgen voor de flora en fauna in het gebied.

Gezondheidsrisico’s:

Het verbranden van kaf kan giftige dampen en rook veroorzaken, die ernstige gezondheidsrisico’s kunnen opleveren voor mensen die in de buurt wonen of passeren. Deze dampen kunnen schadelijke chemicaliën bevatten die irritatie aan de luchtwegen en longproblemen kunnen veroorzaken. Nadat het kaf is gedumpt kan er, nadat er een sigarettenpeukje op valt of dergelijke, vanzelfsprekend vuur ontstaan. 

Brandgevaar

Het dumpen van afval langs openbare wegen kan brandgevaar veroorzaken, vooral als het gaat om brandbaar afval zoals plastics en chemicaliën. Branden kunnen zich snel verspreiden en niet alleen schade toebrengen aan het milieu, maar ook aan gebouwen, eigendommen en mensenlevens in de nabijheid van het vuur.

Aantrekken van ongedierte

Dumpen van afval langs openbare wegen kan ook ongedierte aantrekken, zoals ratten, kakkerlakken en andere plaagdieren die verantwoordelijk kunnen zijn voor het verspreiden van ziektes. Dit kan leiden tot een toename van de populatie van ongewenste dieren in de omgeving.