Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Padieboer Sewcharan staat voor financiële catastrophe door watergebrek aanplant

Padieboer Sewcharan staat voor financiële catastrophe door watergebrek aanplant

Voor de 39-jarige padieboer Vicky Sewcharan van Middenstandspolder in het district Nickerie dreigt een complete financiële catastrophe. Zijn ongeveer 18 hectare padieaanplant dat op dit moment in volle bloei staat en waarbij de padiekorrels zich beginnen te vormen, heeft dringend water nodig. Door de aanhoudende droogte is de zoutgrens in de Nickerierivier ver binnengedrongen tot voorbij de brug bij henar. Hierdoor kan er geen zoetwater via de sluizen de kanalen worden ingelaten, van waaruit boeren water zouden kunnen pompen naar hun arealen. Door de droogte is het waterpeil in de irrigatiekanalen heel laag. Na nog geen 5 tot 10 minuten pompen raken de irrigatiekanalen leeg. 

Vicky Sewcharan behoort tot de enkele tientallen boeren in de omgeving Middenstandspolder die dit seizoen laat hebben ingezaaid. Terwijl in het rijstdistrict de padieoogst in volle gang is, zit nog 10 tot 15 procent van de boeren met een padieaanplant die nu pas in volle bloei staat. Door het gebrek aan voldoende irrigatiewater, vanwege de aanhoudende droogte en het feit dat het pompgemaal van Wageningen buiten werking is, kampen enkele tientallen boeren in de omgeving Middenstandspolder en omgeving met een ernstig watertekort voor hun aanplant. Padieboeren doen er alles aan en proberen hemel en aarde te bewegen om toch aan water te komen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zou volgens de padieboer sneller en meer actie moeten ondernemen om de boeren aan water te helpen. Of zou het nu moeten gaan regenen.  

Financiële ramp

Vicky Sewcharan zegt dat hij de veldkantoren van LVV op de hoogte heeft gebracht van de ernst van de situatie. Hem is medegedeeld dat vanuit Wageningen met een noodpomp water wordt gepompt naar de irrigatiekanalen. De hoeveelheid water schijnt echter onvoldoende te zijn en de irrigatiekanalen raken gauw leeg. Indien de komende 6 tot 7 dagen de padieaanplant niet genoeg water krijgt, zullen de padiekorrels zich niet goed kunnen ontwikkelen. De korrels groeien heel dun of raken in de meeste gevallen met lucht gevuld. Sewcharan zegt tegen een financiële catastrophe aan te kijken.

Hij heeft voor deze padieinzaai een seizoenkrediet bij de bank moeten nemen. Als zijn oogst mislukt zal hij geen inkomsten hebben om zijn lening bij de bank te kunnen afbetalen. Hij ziet het dan niet gebeuren dat hij het aankomende seizoen gaat inzaaien. De productiekosten voor een hectare ingezaaide padieareaal liggen gemiddeld rond de SRD 35.000. Met zijn in totaal 18 hectare zou dat voor Sewcharan als gauw een financieel verlies van rond de SRD 500.000 betekenen. Voor de 39-jarige padieboer is dat een financiële ramp.

SS