Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Overheid laat personen met een beperking aan hun lot over, stelt Stichting Wan Okasi

Overheid laat personen met een beperking aan hun lot over, stelt Stichting Wan Okasi

Een verontrustend rapport samengesteld door Stichting Wan Okasi, de belangenorganisatie van personen met een beperking, werpt een schokkend licht op de huidige leefsituatie van deze kwetsbare groep in Suriname en de schrijnende omgang van de overheid met hun rechten. Het rapport, dat reeds is verstuurd naar invloedrijke instanties zoals Amnesty International, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Amerikaanse Ambassade en de Verenigde Naties (VN), laat zien hoe de Surinaamse overheid de rechten van personen met een beperking verwaarloost en hen aan hun lot overlaat.

Volgens de bevindingen van Stichting Wan Okasi is het van cruciaal belang dat de internationale gemeenschap op de hoogte wordt gebracht van de behandeling van deze kwetsbare doelgroep door de overheid. Ondanks de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 29 maart 2017, heeft de overheid de afgelopen zes jaar vrijwel geen enkele actie ondernomen om aan de verplichtingen van dit verdrag te voldoen. Het is hoogtijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en daadwerkelijk stappen onderneemt om de rechten van personen met een beperking te waarborgen.

Stichting Wan Okasi roept hierbij de overheid nogmaals dringend op om de nodige voorwaarden te creëren, zodat personen met een beperking in staat worden gesteld om een volwaardig leven te leiden. Het is van essentieel belang dat zij toegang krijgen tot gelijke rechten en kansen, en dat zij volledig worden opgenomen in de samenleving.

Stichting Wan Okasi staat open voor verdere samenwerking en dialoog met relevante belanghebbenden om de situatie van personen met een beperking in Suriname te verbeteren en hun fundamentele rechten te waarborgen.

Over Stichting Wan Okasi:
Stichting Wan Okasi is een belangenorganisatie in Suriname die zich inzet voor personen met een beperking. Het doel van de stichting is het bevorderen van gelijke rechten, kansen en inclusie voor mensen met een beperking, en het creëren van een samenleving waarin zij volwaardig kunnen deelnemen.