Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ouders moeten meer betrokkenheid tonen bij schoolwerk van hun kinderen 

Ouders moeten meer betrokkenheid tonen bij schoolwerk van hun kinderen 

De redactie van Dagblad Suriname verneemt, dat zowel kinderen als ouders een lakse houding waren gaan ontwikkelen door het systeem van doorstromen in het Surinaams onderwijs. Kinderen deden minder hun best, omdat ze met de gedachte rondliepen dat ze toch gratis over zouden gaan. Leerkrachten zouden ook hebben aangegeven, dat ze de ondersteuning van de ouders misten.

Dat kinderen niet meer automatisch zullen doorstromen, is dus een opluchting voor velen. Leerkrachten zouden bijvoorbeeld steeds geklaagd hebben, dat sommige kinderen met een enorme achterstand zitten, waarbij ze niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Sommige ouders zouden ook kenbaar hebben gemaakt, dat ze niet willen dat hun kinderen doorstromen met een slecht rapport.

De ouders zouden daarom ook gevraagd hebben of het mogelijk is om de klas over te doen. Vorig schooljaar was dit nog niet mogelijk. Dit schooljaar kan dit wel. 

Minister Henry Ori van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gaf in een recente toespraak aan, dat indien de schooldirecteur en de leraar tot de bevindingen komen dat het kind de klas moet overdoen, er ook ruimte hiervoor zal zijn.

Ouders kunnen dus niet langer het ministerie de schuld geven van de slechte prestaties van de leerlingen. Zij moeten zelf ook een bijdrage leveren, indien ze willen dat het kind goed presteert. Dit houdt in dat ouders gesprekken met de kinderen voeren over de leerstof die ze op school hebben gehad, om zo erachter te komen of er knelpunten zijn. Dit houdt ook in dat ouders erop toezien dat de kinderen hun huiswerk maken en blijven oefenen.

De laatste periode zouden sommige ouders minder tijd zijn gaan besteden aan het schoolwerk van hun kinderen. Dit zou grotendeels te wijten zijn aan de economische situatie waarin Suriname verkeert. Ouders hebben meerdere banen en dus ook minder tijd voor de kinderen. Toch is het belangrijk dat ouders betrokkenheid tonen bij het onderwijs van hun kinderen.

Studies hebben aangetoond dat kinderen van wie de ouders betrokken zijn bij het onderwijs, vaker regelmatig naar school gaan, een groter gevoel van eigenwaarde hebben, betere cijfers halen en zich in en buiten de klas beter gedragen. Bovendien kan ouderbetrokkenheid bijdragen tot een positieve leeromgeving, een betere communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen bevorderen. En ouders helpen op de hoogte te blijven van de vorderingen van hun kind en mogelijke moeilijkheden.
SK