Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ouders in verwarring over nieuwe beoordelingssysteem op basisscholen

Ouders in verwarring over nieuwe beoordelingssysteem op basisscholen

Ouders, landelijk, zijn in verwarring en ook onzeker door het nieuwe beoordelingssysteem dat recentelijk is geïntroduceerd op basisscholen. Het systeem, dat afstapt van traditionele rode en blauwe cijfers, heeft als doel om meer aandacht te besteden aan individuele leerlingen en hun talenten. Echter, de implementatie ervan blijkt problematisch te zijn en ouders worstelen om de beoordelingen van hun kinderen te begrijpen.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft feedback ontvangen van verontruste ouders voor wie de nieuwe beoordelingsrapporten moeilijk te begrijpen zijn, liet onderwijsminister Henry Ori onlangs weten. Ouders hebben moeite om de beoordelingen van hun kinderen te interpreteren.

“Als je een vier voor rekenen krijgt, weet je dat het slecht is”, illustreert de minister. Nu ontvangen ouders echter extra beschrijvingen van de specifieke gebieden waarin hun kinderen goed of minder goed presteren.

De minister erkent dat deze nieuwe beoordelingssystematiek uitleg behoeft. “We moeten het veel meer toelichten”, zei de minister. Hij geeft toe dat het lijkt alsof men een academische graad moet hebben om de inhoud van de beoordelingsrapporten te begrijpen. De gebruikte terminologie is te complex.

Het ministerie neemt deze feedback serieus en onderzoekt manieren om de beoordeling te vereenvoudigen. Verschillende alternatieve versies worden momenteel overwogen. Ori benadrukt dat het ministerie te allen tijde openstaat voor feedback uit het werkveld. Het is echter geen gemakkelijk traject, aangezien vernieuwing binnen het onderwijssysteem altijd uitdagend is. Leerkrachten, schoolleiders en ouders moeten actief betrokken worden bij deze veranderingen.

Naast de veranderingen voor de lagere schooljaren, staan ook de leerjaren 9 en 10 voor een nieuw systeem van beoordeling. Hierbij ligt de focus op kennis, houding en vaardigheden die leerlingen moeten demonstreren. Dit nieuwe beoordelingssysteem omvat veel praktijkopdrachten en heeft gezorgd voor enige spanningen. Het kost tijd om het systeem goed uit te leggen en bij de trainingen is gebleken dat mensen het wel begrijpen. “We moeten blijven vereenvoudigen en uitleggen”, zegt Ori.

Het ministerie begrijpt dat het tijd kost om dit nieuwe systeem te laten aarden. Trainingen en uitleg blijken effectief te zijn, maar er is nog steeds behoefte aan vereenvoudiging en verdere uitleg, is de minister van oordeel. Het onderwijs staat voor een uitdagende periode waarin veranderingen worden doorgevoerd.