Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Oplossen woningnood hoge prioriteit bij president Santokhi

Oplossen woningnood hoge prioriteit bij president Santokhi

PARAMARIBO — Het duurzaam oplossen van de woningnood geniet hoge prioriteit bij president Chan Santokhi. Hij heeft breedvoerige gesprekken gehad met diverse ministers, deskundigen en andere relevante actoren. Projectmanager van het Landelijk Woningbouw Programma, Mark Rommy , was vrijdag ook bij de besprekingen op het kabinet van de president aanwezig.

“Vandaag hebben we de strategie besproken om door te gaan. Er is niet meer zoveel tijd. Wij moeten vaart maken, omdat we de droge tijd nodig hebben om het project uit te voeren”, aldus Rommy in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname.

“Uit onze inventarisatie is gebleken dat er een heleboel grondpapieren zijn uitgereikt, maar de mensen kunnen niet op hun terreinen”  

Mark Rommy , projectmanager van het Landelijk Woningbouw Programm
 

Het projectbureau en werkgroep van het Landelijk Woningbouw Programma Fase 1 2022-2025 werden op 17 december vorig jaar geïnstalleerd. De algemene doelstellingen van het programma zijn: een adequaat en betaalbaar huis en geschikte leefomgeving voor elk Surinaams gezin en ontwikkeling van de gemeenschap. Rommy zegt dat er een uitgebreide presentatie is gegeven over wat er allemaal in orde gebracht moet worden om zo snel mogelijk te starten met het programma.

“Uit onze inventarisatie is gebleken dat er een heleboel grondpapieren zijn uitgereikt, maar de mensen kunnen niet op hun terreinen. De overheid moet aan haar plicht voldoen om de terreinen in cultuur te brengen oftewel bouwrijp te maken”, merkt hij op.

De hoofddoelen van het Landelijk Woningbouw Programma zijn goedkope kredietfaciliteiten creëren voor de samenleving, in cultuur brengen van de kavels waarvoor bereidverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven, bouwen van woningen, begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen en het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw.

Eén van de goedkope kredietfaciliteiten is de 7 procent kasreserveregeling. Deze faciliteit is in 2004 tot stand gekomen tussen de commerciële banken en de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij de kasreserves van de eerstgenoemde groep worden aangewend.

Het voornaamste doel is de particuliere woningbouw tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen. De parameters zijn aangepast als onderdeel van het strategisch beleid om de woningnood aan te pakken.

Affordable Housing Project

Bij één van de gesprekken was er ook een team van het Affordable Housing Project (AHP), dat ressorteert onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aanwezig. Het project kan gezien worden als de opvolger van het Low Income Shelter Program (LISP).

Het AHP werd in 2019 aangekondigd, doch zonder enige resultaat. Voor dit project is een lening van 35 miljoen US dollar aangegaan met de Islamic Development Bank (IsDB) om in 4000 woonoplossingen te voorzien. De afspraak was dat het project tot en met 2023 zou lopen.

Suriname moet haast maken om nog te kunnen putten uit de lening. President Santokhi heeft een clusterteam van ministers en andere functionarissen de opdracht gegeven om binnen een week met concrete oplossingsmodaliteiten te komen. “We moeten dit project gecommitteerd aanpakken. Dat kan alleen wanneer alle schakels één agenda hebben. Het nationaal belang moet zegevieren”, aldus het staatshoofd.