Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Opiniepeiling: NDP verreweg de grootste, VHP wordt weggevaagd

Opiniepeiling: NDP verreweg de grootste, VHP wordt weggevaagd

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor de volksvertegenwoordigende organen (De Nationale Assemblee, de districts- en ressortraden), dan zou de NDP de grootste partij van het land worden. De VHP zou volledig worden weggevaagd. Dat blijkt uit een vandaag gehouden online opiniepeiling van D-TV Express.

Bellers zijn gedurende een meer dan twee uur durende uitzending in de gelegenheid gesteld om telefonisch hun voorkeur uit te spreken voor een politieke partij. De bellers konden hun stem uitbrengen op de 17 politieke partijen die meededen aan de verkiezingen van 25 mei 2020.

Er hebben 482 personen meegedaan aan de opiniepeiling. Van dat aantal hebben 297 gekozen voor de NDP. Dat is 62 procent van het aantal personen dat heeft gebeld. 101 bellers (21 procent) zouden hun stem uitbrengen op de ABOP, terwijl 37 (8 procent) voor de NPS zouden kiezen. Opmerkelijk is dat van de 482 bellers maar 14 personen (3 procent) hun stem zouden uitbrengen op de grootste coalitiepartij VHP.

Opvallend is dat de kleine partijen nauwelijks de voorkeur genieten van de bellers. Van de nieuwe partijen behalen de HVB en PRO volgens de peiling elk 6 stemmen, terwijl A20 van 5 bellers de voorkeur kreeg.

Met deze uitslag komt de volgende president van Suriname uit de NDP, die volgens de peiling de grootste partij van het land wordt.

Beeld: D-TV Express

“Het is een momentopname. Zaken kunnen in de komende tijd veranderen. Veel zal ook afhangen van het beleid dat gevoerd zal worden de komende periode,” zegt Raoul Hellings die in de uitzending aanzat als commentator en analist.

“Dit is de eerste. We zullen zeker nog twee opiniepeilingen houden naar de verkiezingen van mei 2025. We hebben de afgelopen tijden geen peiling gehad. Het is tijd dat er een steekproef wordt genomen,” zegt Damaru Cantenburg CEO van D-TV Express.

“Er is sowieso werk aan de winkel bij de politieke partijen. Je kan opiniepeilingen niet bagatelliseren. Over het algemeen zijn opiniepeilingen niet ver van de werkelijkheid,” zegt Hellings.

D-TV is voornemens om over zes maanden wederom een opiniepeiling te houden.