Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Openbare Werken wil van Waterkant cultuurboulevard maken

Openbare Werken wil van Waterkant cultuurboulevard maken

“Wat er nu is, is erg rommelig. We kunnen er iets moois van maken dat de stad met kunst, cultuur en recreatie zal promoten”, zegt Kees Boender, adviseur op het ministerie van Openbare Werken (OW). Het departement is van plan om de Waterkant, vanaf het Waaggebouw tot aan het pompgemaal naast de Centrale Markt, een nieuwe ‘gezicht’ te geven.

Tekst en beeld Audry Wajwakana

Boender hield een presentatie over de plannen voor een cultuurboulevard voor de media. Hierin zijn meegenomen het opzetten van moderne faciliteiten, zoals een kunstmuseum, theater, amfitheater en evenementencentrum. Het project is een initiatief van ondernemer Eduard Hogenboom van de stichting Monac. Toen de overheid in de jaren negentig ideeën zocht voor het afgebrande gebouw 1790 (naast het kabinet van de president) kreeg hij het idee om dat om te bouwen tot een gecombineerde kunst-/expositiehal als een trefpunt voor kunst en cultuur. Hij vroeg architect Emanuels, nu wijlen, om een herbestemmingsplan voor het gebouw te maken.

“Alvorens die intentieverklaring te ondertekenen gaan we na de haalbaarheid, met de financier de mogelijkheden en moeilijkheden bespreken”

OW-adviseur Kees Boender

Na het overlijden van Emanuels nam het architectenbureau KDV dit over. Echter, de plannen leidden niet tot uitvoering. Hogeboom liet zich niet demotiveren en richtte in 2004 met ondersteuning van diverse bedrijven stichting Museum of National Arts & Culture (Monac) op. Hij deed dit in de hoop om vanuit de particuliere sector kunst en cultuur te ondersteunen en iets duurzaams voor de samenleving neer te zetten.

In 2013 werden diverse gesprekken gevoerd over de sterk verwaarloosde Waterkant, die als geschikt werd gezien om een dergelijk kunst-, cultuur- en evenementencentrum op te zetten. Het idee werd ingetrokken toen bleek dat de meeste van de terreinen waren uitgeven. Enkele jaren geleden is zo een 80 procent weer in de boezem van de overheid gekomen en de stichting diende het project voor herinrichting van Waterkant in de tweede helft van 2021 bij de overheid in.

Marktventers gesproken

Boender zegt dat met de gevestigde ondernemingen, waaronder horeca- en goudopkoopbedrijven, op 8 mei is gesproken. De meeste willen onder voorwaarden meewerken. “De vraag is hoe het verder moet met hun bedrijf als het project wordt uitgevoerd. Daar zijn we nog niet uit”, aldus de adviseur.

Ook vanuit de Vreedzaammarkt was er sprake van enig verzet toen standhouders op 11 mei te horen kregen dat de markt zal sluiten als het project wordt uitgevoerd. Op 23 mei zijn OW-minister Riad Nurmohamed en districtscommissaris Ricardo Bhola naar hen toe gegaan om zelf hun bezorgdheid aan te horen. “Er is aan hen gezegd dat alle opties zullen worden bekeken, zodra het ontwerp meer gestalte krijgt. De belangen van deze kwetsbare groep zullen zeker gerespecteerd worden”, garandeert Boender.

Financiering

Het project is nog niet rond, want er zijn onduidelijkheden. Zo past het goudopkoopbedrijf niet in het plaatje. Ook de parkeerplaats voor de particuliere bussen is niet in het voorlopige ontwerp opgenomen.

Voor het uitvoeren van het project zal de donateur met vijftig miljoen Amerikaanse dollar inkomen. De overheid is bereid om dit project uit te voeren. “Het aangaan van de overeenkomst met de financier/donor is nu aan de orde. Er zal eerst met de donor worden gesproken over het tot nu toe gevoerde overleg en kijken waar bijgesteld moet worden en waar we elkaar kunnen vinden. Alvorens die intentieverklaring te ondertekenen gaan we na de haalbaarheid, met de financier de mogelijkheden en moeilijkheden bespreken”, zegt Boender.

PPP

Het project valt volgens minister Nurmohamed onder de noemer public-private partnership (PPP) voor de oplossing van infrastructurele problemen. Dit project sluit volgens hem goed aan bij de herstelwerkzaamheden die worden uitgevoerd door Paramaribo Urban Rehabilitation Program (Purp), gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor het leefbaar maken van de binnenstad van Paramaribo. Er zijn al particulieren initiatieven, los van het Purp-project en de overheid, die hiertoe een bijdrage leveren. “Zo zijn er PPP-projecten in uitvoering, zoals de Nickeriemarkt, Weg naar Apoera, maar ook de hotels die bezig zijn in de binnenstad. De uitbreiding van Lucky Store viel ook er onder”, zegt de minister.

Voor dit project zijn diverse belanghebbenden gehoord en als laatste zijn de media hierover geïnformeerd. De volgende stap is dat er verslag aan de raad van ministers wordt uitgebracht om te besluiten hoe verder. Tijdens de presentaties zijn er enkele ideeën gedeeld. Er is een tentatieve tijdlijn uitgezet. Het streven is al komende maand met de donor een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Voor de start van het onderzoek en ontwerpen is een jaar uitgetrokken.

Het ministerie zou in de tweede helft van 2024 het project willen uitvoeren. “Niets staat nog vast van wat komt of weggehaald wordt. Na goedkeuring van de overheid zal een architect of een projectplanner worden aangetrokken die het geheel verder gaat uitzetten”, benadrukt de minister.