Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Open brief: OW benadeelt Staat voor miljoenen US-dollars

Open brief: OW benadeelt Staat voor miljoenen US-dollars

Betreft: benadeling van de Staat voor miljoenen US-dollars door de minister van OW

Excellentie,

Op 22 augustus 2023 heb ik in een open brief aan De Nationale Assemblee, het verzoek gedaan om de op stapel zijnde “sloop van het in aanbouw zijnde …