Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ontwikkelingsinspanningen in het Kabalebo Gebied

Ontwikkelingsinspanningen in het Kabalebo Gebied

Het recente bezoek van President Chan Santokhi aan het Kabalebo gebied in Suriname markeert een belangrijke stap richting ontwikkeling en vooruitgang voor de dorpen Apoera, Section, Washabo en Sandlanding. Tijdens een bijeenkomst met dorpskapiteins en basja’s stond de uitgifte van grondbeschikkingen centraal, omdat deze documenten van cruciaal belang zijn voor landeigendom en -gebruik, en daarmee voor de stabiliteit en groei van deze gemeenschappen.

De overheidsfunctionaris stelde diverse oplossingsmodellen voor om de gemeenschappen te ondersteunen bij het verkrijgen van grondbeschikkingen en om de regering in staat te stellen de benodigde hulp te bieden. Het betrekken van de dorpshoofden bij het ontwikkelen van plannen werd benadrukt.

Een ander belangrijk aspect van de bijeenkomst was de oproep aan jongeren in het gebied om zich bij te scholen. Dit onderwijsinitiatief, vergelijkbaar met scholingsprojecten in Nickerie, biedt jongeren waardevolle vaardigheden, draagt bij aan werkgelegenheid en bevordert economische groei.

Het bezoek van President Chan Santokhi aan het Kabalebo gebied is in lijn met het bredere regeringsplan om ontwikkeling te brengen naar alle delen van Suriname. Dit benadrukt het belang van samenwerking en inzet om tastbare resultaten te bereiken in de richting van een sterker Suriname.