Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Onterechte beschuldiging

Onterechte beschuldiging

DE VERENIGING VAN Economisten in Suriname (VES) heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in een open brief flink op de vingers getikt nadat hij haar in De Nationale Assemblee op een kwalijke manier had besproken. Eerder heeft de Ware Tijd in een redactioneel erop gewezen dat deze regering er slag van heeft op elk gebied een zondebok aan te wijzen, behalve zichzelf, als het gaat om de problemen die het land overspoelen.

Van verstandige regeerders zou redelijkerwijs mogen worden verwacht dat ze serieus luisteren naar deskundigen die niet selectief te werk gaan, zoals bij de VES het geval is. De vereniging heeft ook de regering-Bouterse bekritiseerd. Van de vele adviezen die al in het prille begin van de zittingsperiode aan de regering-Santokhi/Brunswijk zijn gegeven door onder meer relevante vakbekwame personen en organisaties is nauwelijks tot geen gebruik gemaakt.

Ramdin doet er goed aan zich te matigen in het leveren van onterechte kritiek in de volksvertegenwoordiging op organisaties die zich daar niet kunnen verweren

Na de dramatische gebeurtenissen van 17 februari zijn opnieuw voorstellen gedaan door verantwoordelijke mensen buiten de regering om de economische neergang een halt toe te roepen. Waar het nu op aankomt is dat belangrijke groepen zich afzijdig hebben gehouden om deel te nemen aan een dialoog van de regering.

Als er wordt geluisterd, maar (goed onderbouwde) voorstellen worden terzijde gelegd, is het de vraag of verder praten zin heeft. Wie zijn oren te luisteren legt, kan geen andere conclusie trekken dan dat in brede kring onder de bevolking de regering haar geloofwaardigheid heeft verloren en dat van het vertrouwen bij haar aantreden in juli 2020 nauwelijks iets is overgebleven.

De VES laat daarover geen twijfel bestaan. Afspraken van de regering om met haar te praten zijn al enkele malen uitgesteld. Het mag op zijn minst onvoorstelbaar en bevreemdend worden genoemd dat minister Ramdin in het parlement zegt niet op de hoogte te zijn van de inspanningen van de VES om bruikbare adviezen te geven, terwijl de organisatie hem confronteert met een dossier hierover.

Zo een uitspraak siert deze ‘super minister’ niet. In ronde woorden: hij doet de waarheid geweld aan. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid schuiven in de schoenen van de VES over het beleid is niet correct. Deze zienswijze verklaart kennelijk waarom waarachtige Surinamers de schuld krijgen van het volksonvriendelijke beleid en onterecht worden aangewezen als de zondebok.

Opvallend is dat terwijl duidelijk was dat de door de regering in De Nationale Assemblee aangehaalde maatregelen om de koers te stabiliseren eerder al waren  geprobeerd, zonder succes, deze weer naar boven zijn gehaald. Dat is het volk zand in de ogen strooien. Ramdin doet er goed aan zich te matigen in het leveren van onterechte kritiek in de volksvertegenwoordiging op organisaties die zich daar niet kunnen verweren. Wie kaatst moet de bal verwachten. Zo is de minister kwetsbaar gebleken en blootgesteld aan het uitblijven van concrete resultaten van het ‘interventieplan’ dat moest leiden tot koersstabilisatie, maar geen resultaten heeft opgeleverd