Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ongepaste acties van president’s zoon in buitenlandse dienst

Ongepaste acties van president’s zoon in buitenlandse dienst

Via een interview dat de ambtenaar Rishano Santokhi heeft gegeven, mede naar aanleiding van een verschil van mening met de directrice van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie, meent deze ambtenaar dat hij meer rechten kan ontlenen, omdat hij de zoon is van de president van de republiek.

Consulaat Miami

Hij is wat men noemt een ambtenaar buiten dienst, aangezien hij gestationeerd is op het Surinaamse consulaat in Miami en derhalve ondergeschikt is aan de consul-generaal daar.

Als een gewone ambtenaar zou hij niet opvallen, maar omdat het om de zoon van de president gaat, valt het op.

Hij meende documenten te moeten opvragen bij het CBB, om welke reden laten wij in het midden.

Hij heeft echter niet de bevoegdheid om dit te vragen, en als hij was opgeleid in de buitenlandse dienst, zou hij moeten weten dat een dergelijk verzoek niet van hem mag komen, maar van de consul-generaal, zijn superieur in deze kwestie.

Deze zou vervolgens de consulaire directeur van Buitenlandse Zaken om het verzoek moeten vragen, waarna het verder gaat met het CBB.

Het feit dat deze persoon alleen vanwege het feit dat hij de zoon van de president is, dergelijke acties onderneemt, is zeer verontrustend.

Geen toestemming

Het stoort nog meer dat hij zonder toestemming een interview heeft gegeven in ons land om zijn verhaal te vertellen.

Dit is totaal ongebruikelijk in de buitenlandse dienst en er had toestemming voor moeten worden gevraagd. Het is bekend dat deze ambtenaar eerder problemen heeft veroorzaakt, waarbij mensen begrijpen wat de vader en moeder doormaken, maar dit mag niet ten koste gaan van het landsbelang, dat boven alles staat.

Op z’n plaats zetten

Het is nu de taak van de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, om zijn ondergeschikte op zijn plaats te zetten, waar hij geen speciale behandeling mag krijgen ten opzichte van andere ambtenaren in de buitenlandse dienst.

Als dit was gebeurd met een goede, echte ambtenaar die fouten had gemaakt, zou hij teruggeroepen zijn vanwege de schade aan het land.

Dino

Dit is niet de eerste keer dat een zoon van een president problemen veroorzaakt in de buitenlandse dienst.

Zo moest Dino Bouterse het ook ontgelden toen de Braziliaanse regering hem als ongewenst beschouwde toen hij als ambtenaar van Buitenlandse Zaken was gestationeerd op de ambassade van Suriname in Brazilië.

De toenmalige regering van Suriname haalde hem weg van de diplomatieke post.

Beleefdheid en fatsoen

Beleefdheid en fatsoen zijn fundamentele beginselen binnen de diplomatie. Als het gaat om internationale betrekkingen, spelen deze waarden een cruciale rol bij het bevorderen van effectieve communicatie, relaties en samenwerking tussen landen.

Diplomaten worden getraind om respectvol en beleefd te zijn in hun interacties met andere diplomaten en hoogwaardigheidsbekleders.

Ze moeten in staat zijn om meningsverschillen op een vreedzame en respectvolle manier aan te pakken, zonder de ander te beledigen of te provoceren.

Beleefdheid kan helpen bij het creëren van een klimaat van vertrouwen en begrip, wat essentieel is voor succesvolle diplomatieke onderhandelingen.

Daarnaast speelt fatsoen een rol bij het handhaven van waardigheid en respect voor de diplomatieke gemeenschap.

Diplomaten moeten zich bewust zijn van de culturele en sociale normen van het gastland waarin zij werken en zich hiernaar gedragen. Dit omvat het naleven van etiquette en omgangsvormen die passen bij de gastcultuur.

Dhr. Akshay B.M.