Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Onenigheid vakbeweging geëtaleerd tijdens persconferentie

Onenigheid vakbeweging geëtaleerd tijdens persconferentie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De vakbeweging is niet op een lijn ten aanzien van kostenverhogende maatregelen die de regering wil doorvoeren, waaronder verhoging van de belasting op de toegevoegde waarde (btw). Ook blijkt er onderling wantrouwen tussen de leiders van de verschillende vakorganisaties. Sommige worden verweten te zijn “omgekocht” door de regering.

Dat bleek vrijdag tijdens een persconferentie in het gebouw van Vakcentrale C-47. Vooral Hendrik Jamaloodin van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (Col) liet merken hoe hij denkt over een deel van zijn collega’s die onder de paraplu van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) besprekingen voert met de regering.

Op vragen en opmerkingen van verslaggevers over het gebrek aan eenheid in de vakbewegingen en beweringen dat vakbondsleiders zouden omgekocht schoot Jamaloodin uit zijn slof. De vermeende vakbondsleiders die op schoot bij de regering zitten en als “tjauwmin-eters” werden bestempeld zitten, aldus Jamaloodin, bij een kleine groep in Ravaksur.

Omkoperij

C-47-voorzitter Robby Berenstein zegt niet wakker te liggen van de beschuldigingen en beweringen dat hij met de regering heult en niet de belangen van de loontrekkers zou behartigen. Wie dat beweert moet met de bewijzen op tafel komen, vindt hij.

“De mensen die vinden dat we zijn omgekocht, die bewijslast laat ik voor hen”, stelde Berenstein. “Den man e taki over den man fu Ravaksur. Den man drape. Drape unu musu go aksi den man sort tjauwmin den nyan“, zei Jamaloodin, die eraan toevoegde dat hij niet is omgekocht. “Wij zijn niet omkoopbaar. Ik tenminste niet. Ga ze zoeken bij Ravaksur. Je hebt een klein deel daar. Die zijn omgekocht. Die leiders zijn omgekocht”, vervolgde hij.

Geen gezamenlijk standpunt

Tijdens de persconferentie kwam naar voren dat er in de gezamenlijke vakbeweging geen eensgezind standpunt is ten aanzien van de verhoging van de btw per 1 oktober aanstaande. C-47 en Col zijn fel daartegen, maar een deel van de vakorganisaties in Ravaksur zou daar geen probleem mee hebben.

Hun redenering is aldus Berenstein, dat met de verhoogde btw, de staat meer inkomsten zal hebben, waardoor uit die extra inkomsten de regering kan tegemoetkomen aan hun looneisen. “Dat is een vestzak-broekzak verhaal”, stelde Berenstein, die aangaf dat loonsverhogingen aan ambtenaren zullen worden betaald met de verhoogde btw die ze zullen moeten betalen.