Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Onderzoeksrapport ‘Sporttalent in Suriname’ gepresenteerd

Onderzoeksrapport ‘Sporttalent in Suriname’ gepresenteerd

In de aula van het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) is op 22 januari het resultaat van een onderzoeksopdracht van het Instituut voor de Nationale Sportselecties (INS) van het ministerie van Sport – en Jeugdzaken gepresenteerd. Het resultaat is gepresenteerd in het boek : Sporttalent in Suriname Herkenning en ontwikkeling van potentieel sporttalent in Suriname.

Het boek is in elkaar gezet door Henk van Dams, Mitchel Lie A Ling, Tobi Graafsma en Jack Menke. De overeenkomst voor het onderzoeksopdracht is getekend op 8 februari 2013 tussen INS en IGSR. Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in factoren die talentontwikkeling en topprestaties in de sport beinvloeden en hoe verbetering aan te brengen. Het rapport beschrijft en analyseert in sociaalwetenschappelijke termen onderzoek naar de structuur van de ontwikkeling van sporttalent in Suriname.

Er is gebruik gemaakt van kwantitatief , kwalitatief onderzoek en respondenten en onderzoekscategorieën zoals: directoraat Sportzaken, sportbonden, sport(ervarings)deskundigen, sporttalenten en casestudies (Marowijne en Saramacca).

De resultaten laten een gefragmenteerd veld zien met een groot tekort aan kader, professionaliteit, faciliteiten en wetenschappelijkheid in de sportonwtikkeling. Om de situatie te verbeteren is ook een aantal aanbevelingen gedaan. Eén daarvan is een businessplan “INS nieuwe stijl” welke het instituut in staat moet stellen die acties te ondernemen om het sporttalent in ons land professioneel te kunnen ontwikkelen.
Het rapport is niet alleen bestemd voor het ministerie van Sport – en Jeugdzaken, maar voor de gehele sportwereld; alle nationale sportbonden kunnen hiervan gebruik maken.