Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ondersteuning voor KMO’s

Ondersteuning voor KMO’s

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een beheersingsovereenkomst ondertekend met Trustbank Amanah voor het KMO-fonds. Het hoofddoel van deze overeenkomst is het ondersteunen en bevorderen van Klein- en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s). EZ-minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven, dat een van de doelen van de regering is bewerkstelligd en dat het KMO-fonds is opgezet om ondernemers te ondersteunen en te stimuleren voor een duurzame economische groei in het land.

De ondertekening vond vandaag plaats in de conference room van het Kabinet van de President. De voorzitter van het KMO-bestuur, Reza Amirkhan, heeft aangegeven, dat met de ondertekening van de beheersingsovereenkomst, er een nieuwe start zal zijn voor ondernemers om de economische groei te stimuleren.

Volgens Amirkhan is de KMO de ruggengraat van het land en dat de regering de mogelijkheid creëert om financiële toegang te geven aan ondernemers. Amirkhan benadrukt dat de KMO’s de economische groei alsook werkgelegenheid zullen creëren. Vervolgens heeft hij aangegeven, dat een ieder de koppen bij elkaar moet steken om de financiering zo makkelijk mogelijk te maken voor ondernemers, waarbij het binnen een maand operationeel mag zijn.

In zijn toespraak benadrukte Eduard Kidjo, de vertegenwoordiger van Trustbank Amanah, dat de bank als beheerder van het KMO-fonds zich bewust is van haar verantwoordelijkheid als partner om de dienstverlening te verbeteren. Hij onderstreept het belang van het koesteren van KMO’s en stelt dat Trustbank Amanah klaar staat om samen te werken met het ministerie van EZ voor een duurzame economische groei. Bovendien kijken zij uit naar de volledige financieringsmogelijkheden, zodat KMO’s op een positieve manier kunnen bijdragen aan diversificatie.

Minister Kuldipsingh uitte haar trots over deze belangrijke mijlpaal. Ze benadrukte dat het KMO-fonds in staat stelt leningen te verstrekken ter ondersteuning van ondernemers. Daarnaast verzekerde de bewindsvrouw dat het ministerie van EZ zich zal inspannen om KMO’s op een eenvoudige manier en tegen lage rentetarieven toegang te verschaffen tot financiële middelen.

Niettemin zal een deel van de rente terugvloeien naar het fonds, omdat dit zichzelf beheert. De bewindsvrouw gaf aan dat zowel de KMO Unit als de bank advies zullen geven, ondernemers zullen stimuleren en begeleiden.