Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ondernemers tonen potentie op minibeurs in Commewijne

Ondernemers tonen potentie op minibeurs in Commewijne

De dependance van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Commewijne heeft op 7 oktober 2023 een eendaagse Back2school minibeurs gehouden bij het Bastion te Nieuw-Amsterdam. Het doel van deze minibeurs was onder andere om ondernemers in het district een platform te bieden om hun potentie te demonstreren.

Sandra Gefferie, coördinator van EZ-dependance Commewijne, benadrukte in haar welkomstwoord dat ondernemers op de minibeurs niet alleen hun producten, goederen en diensten kunnen presenteren en verkopen, maar ook hun dromen en aspiraties om te ondernemen kunnen delen. Jurgen Rabil, vertegenwoordiger van de districtscommissaris van Commewijne, benadrukte dat ondanks de ontwikkelingen in olie en gas, Commewijne ook op het gebied van landbouw, veeteelt, visserij en toerisme veel potentie heeft.

Hij benadrukte het belang van overheidsstimulansen voor ondernemers en prees de rol van de minibeurs hierin. Rabil waardeerde ook de aanwezigheid van diverse attracties voor kinderen op de beurs, omdat dit de jeugd inspireert om te ondernemen.

DNA-leden Soerjanie Mingoen en Roy Mohan (VHP) benadrukten beiden de cruciale bijdrage van ondernemerschap aan de economie. Ze riepen ondernemers op om hun talenten volledig te benutten en producten uit het district te verwerken tot eindproducten. Ze spraken de hoop uit dat de beurs een jaarlijks terugkerend evenement zal worden in Commewijne.

Karishma Mathoera, directeur Ondernemerschap, opende de minibeurs en benadrukte het belang van een extra steun voor kleine ondernemers. Ze prees het idee van de minibeurs in het district en stond open voor het maken van dit evenement jaarlijks terugkerend.

Mathoera wees op de balans tussen ondernemerschap en regelgeving en noemde verschillende ondersteuningsprojecten vanuit het ministerie van EZ, waaronder het Surge project. Mathoera benadrukte ook het belang van samenwerking tussen ondernemers. Ze bedankte het coördinatieteam van de minibeurs en prees de EZ-dependance Commewijne voor hun initiatief.

De aanwezigen kregen een rondleiding langs de verschillende stands van de ondernemers. Daarnaast waren er presentaties over bijenteelt, hydroponics, Basiszorg en het Surinaams Standaarden Bureau (SSB).