Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ondanks vele uitdagingen toch zoete winst voor KC De Schakel

Ondanks vele uitdagingen toch zoete winst voor KC De Schakel

Tijdens haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (alv), op zondag 3 juni j.l., heeft de Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel (KC De Schakel) de resultaten en het jaarverslag over 2011 gepresenteerd aan haar leden en andere genodigden. In verband met haar 40-jarig bestaan, had de alv een bijzonder karakter en werden enkele charitatieve organisaties bedacht met een schenking. In haar jaarverslag haalt de directie in ogenschouw lokale en internationale ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het spaar- en leengedrag van de leden. Zo hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika een enorm effect op de olieprijs aan de pompen in Suriname. De invoering van het Fiso-II, de verhoging van de ‘government take’ op benzine, de invoering van andere inkomstenverhogende maatregelen en de uitvoering van het Structureel Verbeteringsprogramma (SVP) door de overheid, de unificatie van de wisselkoersen en de stijging van de prijzen van goederen en diensten hebben de Surinaamse spaarder in 2011 bijzonder onder druk geplaatst. Intussen wordt door diverse deskundigen een zoveelste internationale economische crisis voorspeld.

KC De Schakel heeft daarom het Strategisch Plan 2011 – 2014 opgesteld. Dit plan is na intensief overleg met relevante organen en functionarissen goedgekeurd. Het Strategisch Plan 2011 – 2014 omvat doelstellingen en strategieën die betrekking hebben op: commercie, organisatie en groei. Het jaar begon met 6.555 en eindigde met 6.892 actieve leden. Een netto toename van 337 leden of wel 5,1%. De projectie was gesteld op 6.900 leden. Met de introductie in 2010 en voortzetting in 2011 van microkredieten is de dienstverlening aanmerkelijk verbeterd en uitgebreid naar niet-leden. KC De Schakel heeft geparticipeerd in zowel het Micro Kredieten Programma als in het Caribische Microfinanciering Capaciteit Opbouw Programma (Carib Cap) en is beloond met een ‘Good Practice Incentive (GPI) Award’ voor de inspanningen en prestaties in het regionaal programma. Tevens is De Schakel aangesloten bij de Caribische Microfinancierings Alliantie (CMFA) en heeft ook nog zitting in het dagelijks bestuur van deze regionale organisatie. Het aantal MF-cliënten is van 176 per ultimo 2010 naar 391 per ultimo 2011 gestegen. Een toename van 215 cliënten ofwel 122%. De projectie van 202 cliënten is derhalve ruimschoots overschreden.

Het balanstotaal bedraagt SRD 8.236.000 en was SRD 6,933,000 in 2010. De rente op spaargelden is 6.5% (vorig jaar 6.5%). De rente op direct opeisbare gelden in deposito’s ligt evenals het vorig jaar tussen 0.5% en 1%. De rentevergoeding op termijndeposito’s varieert tussen 7% en 10%. Het tarief van de inkomstenbelasting is 36% van het bruto resultaat. Het resultaat, na aftrek van inkomstenbelasting, bedraagt SRD 33.400 (2010 SRD 29,800). Op 2 februari 2012 vierde KC De Schakel haar 40-jarig jubileum. Het management heeft hiertoe een herdenkingsplan opgesteld omvattende o.a. wijziging van de huisstijl als mede activiteiten met en voor de leden, cliënten, charitatieve instellingen en behoeftigen. Deze activiteiten worden gespreid over het gehele jaar 2012 uitgevoerd.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant


Posted

in

by

Tags: