Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Onbaatzuchtigheid en politiek

Onbaatzuchtigheid en politiek

INGEZONDEN

We hebben recent Navratri, Pasen en Ramadan gevierd in het land. Het zijn allemaal heilige perioden om gedisciplineerd aan zelfreflectie te doen, zodat we allemaal betere mensen kunnen worden.

In de spiritualiteit wordt het belang van onbaatzuchtig gedrag uitvoerig benadrukt, omdat je jezelf zo geleidelijk aan kan zuiveren en verheffen naar een hoger en volwassen geestelijk niveau. Onbaatzuchtigheid betekent over het algemeen handelen zonder enig persoonlijk belang of voordeel eruit te willen halen.

“The one who plants trees knowing that he will never sit in their shade, has at least started to understand the meaning of life”

Rabindranath Tagore

In het kinderlijkspel van belangen dat wordt gespeeld in de wereldse politiek van vandaag ontbreekt vaak een belangrijk ingrediënt en dat is namelijk onbaatzuchtigheid. In de politiek worden diverse belangen van groepen, individuen en ook politici afgewogen tegenover elkaar en op basis daarvan worden er op bestuurlijke en maatschappelijke niveaus besluiten genomen.

Politici dienen over het algemeen de standpunten van hun eigen politieke partij uit te dragen en de verwezenlijking van de doelstellingen van de partij na te streven. Een natie zal pas werkelijk tot bloei kunnen komen, wanneer de meerderheid van de politici en de bevolking een bepaald geestelijk niveau hebben bereikt.

Competenties, zoals een professionele achtergrond of een waslijst aan erkende diploma’s, zijn natuurlijk ook belangrijk voor het bekleden van politieke functies. Echter, de geestelijke volwassenheid zal uiteindelijk bepalen als de persoon zijn of haar integriteit zal kunnen waarborgen en de verleidingen onder het mom van lust, naam, faam, status, macht en rijkdom zal kunnen weerstaan.

Naar mijn mening zouden de bestuurders van een natie in ieder geval ervoor moeten zorg dragen dat de bevolkingtoegang heeft tot betaalbaar gezond drinkwater en voedsel, huisvesting, educatie, voldoende arbeidsmogelijkheden, goede gezondheidzorg en veiligheid, zodat de mensen zich ook in alle rust kunnen concentreren om geestelijke rijkdom te vergaren.

Wanneer we als mens er eindelijk in slagen om werkelijk onbaatzuchtig te handelen zullen we een natie krijgen waar hebzucht beter wordt beheerst, waar onvoorwaardelijke liefde de boventoon voert, waar we ons eigen belang minimaliseren en het collectieve belang maximaliseren, waar er harmonie is tussen winst, mens en de natuur.

Spirituele educatie zuivert het hart en is een randvoorwaarde voor het streven naar geluk en welvaart voor elke samenleving. Het is daarom enorm belangrijk dat leiders en politici van landen over de hele wereld onbaatzuchtig gedrag moeten hebben ontwikkeld door spirituele beoefening en bestudering van de geestelijke literatuur.

De gerealiseerde geestelijke rijkdom in het hart van deze leiders en politici zal dan onbaatzuchtig doorsijpelen in het nationale beleid wat de bevolking van het land zeker ten goede zal komen op langer termijn. Het eeuwige plezier en het gevoel van vrijheid in de geest die wordt ervaren door onbaatzuchtig gedrag is misschien nog niet zo bekend bij de meerderheid in de politiek, maar ik ben er heilig van overtuigd dat deze onbekendheid kan verdwijnen door spirituele educatie en beoefening.

Het doel is uiteindelijk om een gelukkig en welvarend volk te hebben in de toekomst en dat ligt deels aan de “onbaatzuchtige” politieke besluiten die vandaag worden genomen.

Reguillo Hira

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.