Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » OM: ‘Amoksi nam besluit Edenburg naar Frans-Guyana uit te zetten’

OM: ‘Amoksi nam besluit Edenburg naar Frans-Guyana uit te zetten’

PARAMARIBO — “Het besluit om mevrouw Edenburg uit te zetten naar Frans-Guyana is een beslissing geweest van de minister van Justitie en Politie.” Die duidelijkheid heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagavond laat in een persbericht verschaft. Daarin wordt de procedure tot uitzetting uitgelegd.

In een verklaring donderdag had minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) de indruk gewekt ervoor te hebben gekozen de Nederlandse staatsburger Regita ‘Asawini’ Edenburg met een Surinaams noodpaspoort over de grens naar Frans-Guyana te hebben gezet met instemming van onder meer het OM. “Over de wijze van uitzetting via Frans-Guyana en aanvraag van een noodpaspoort is er advies ingewonnen bij de Vreemdelingendienst en het OM. En het advies was dat het kan”, aldus Amoksi in de verklaring die via de Communicatiedienst Suriname werd verspreid.

“Het besluit om mevrouw Edenburg uit te zetten naar Frans-Guyana is een beslissing geweest van de minister van Justitie en Politie”

Openbaar Ministerie

Verantwoordelijkheid minister

In het persbericht maakt het OM vrijdagavond duidelijk dat het vreemdelingenbeleid bij de minister van Justitie en Politie rust. “Indien het verblijf van een vreemdeling in Suriname niet langer is toegestaan doordat zich hiertoe een oorzaak zich voordoet, kan de vreemdeling aangehouden worden en op bevel van het Openbaar Ministerie in verzekering worden gesteld (Vreemdelingenbewaring).”

Het OM benadrukt vervolgens: “De uitzetting van de vreemdeling geschiedt niet anders dan op last van de minister van Justitie en Politie of van een daartoe door hem bevoegd verklaarde ambtenaar belast met de controle op de binnenkomst of met het toezicht op de vreemdelingen. Maar indien het verblijf niet langer is toegestaan door het intrekken van een verblijfs- of vestigingsvergunning geschiedt de uitzetting niet dan op last van het gezag dat tot die intrekking heeft besloten of indien er sprake is van een intrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd.”

Verder laat het OM weten dat het op basis van de Vreemdelingenwet “slechts de verantwoordelijkheid terzake het insluiten en ontsluiten van voornamelijk illegale vreemdelingen draagt”. “De minister van het ministerie van Justitie en Politie blijft de eindverantwoordelijke terzake het vreemdelingenbeleid”, wordt nogmaals onderstreept.

Verloop vanaf arrestatie

Over het specifieke geval van Regita ‘Asawini’ Edenburg laat het OM weten dat het op 28 mei door de politie is gerapporteerd dat er aangifte wegens bedreiging en diefstal was gedaan tegen Edenburg en anderen en dat zij was opgespoord en aangehouden. Op grond van de toen gerapporteerde feiten en omstandigheden werd zij in verzekering gesteld.

“Na ontvangst en bestudering van het dossier op het parket werd beslist tot de invrijheidstelling van mevrouw Edenburg op 30 mei. Zij werd echter vanwege de beschikking afkomstig van de minister van Justitie en Politie, waarin zij tot ongewenste vreemdeling was verklaard, overgedragen aan de Vreemdelingendienst die verder voor de uitzetting zorgdraagt”, verklaart het OM.

Het Surinaamse noodpaspoort voor uitzetting werd gemaakt nadat volgens het OM bleek dat Edenburg geen paspoort had of ter beschikking wilde stellen aan de Vreemdelingenpolitie. Aangegeven wordt dat een vreemdeling kan worden uitgezet “naar elk land waar zijn of haar toelating is gewaarborgd of waar zijn of haar verblijf is toegestaan”.