Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Olie en Gas

Olie en Gas

DE DERDE SURINAME Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) is van start gegaan. Bedrijven, organisaties en personen die te maken hebben met of diensten verlenen in deze sectoren komen bij elkaar om relevante onderwerpen te bespreken. Het ziet er zeer goed georganiseerd uit en de variëteit aan sprekers is enorm. Suriname is gereed dan wel open om zaken mee te doen, is de slogan.

Deze activiteiten zijn goed om de markt en de spelers in Suriname gereed te maken voor wat steeds dichterbij schijnt te komen. Namelijk dat de grote oliemaatschappijen een finaal investeringsbesluit zullen nemen en we over kunnen gaan tot het aanleggen van de noodzakelijke infrastructuur om werkelijk offshore olie te gaan winnen.

De bedrijven die actief zijn in de aardoliesector stellen hoge eisen aan de producten en diensten die ze afnemen

Verwacht wordt dat dat besluit volgend jaar wordt genomen en dat de olie rond 2026 of 2027 werkelijk gewonnen kan worden. Een hele belangrijks vraag die we onszelf moeten stellen is hoe wij -Suriname dus- zullen profiteren van deze olieproductie. Op kort termijn en op lang termijn natuurlijk.

Op kort termijn zullen er diensten geleverd moeten worden aan deze grote oliebedrijven en zullen er arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Echter, het is geen eenvoudige sollicitatieprocedure. De bedrijven die actief zijn in de aardoliesector stellen hoge eisen aan de producten en diensten die ze afnemen. Internationaal erkende certificeringsprocedures behoren tot de standaardeisen bij zulke bedrijven. Op dat gebied moet dringend een inhaalslag gemaakt worden in Suriname.

Op lang termijn is het van groot belang te beslissen wat wij als land gaan doen met de voordelen en nadelen die offshore oliewinning met zich meebrengt. Een van de voordelen is dat er een inkomstenbron erbij is. We zullen mogelijk heel veel gaan verdienen aan deze sector. Maar we moeten beseffen dat net als geld uit de goudsector, geld uit de oliesector op een dag zal stoppen. Daarom moeten we nu al weten wat we willen doen met het verdiende geld.

Gaan we het kanaliseren naar de landbouwsector en het geheel moderniseren om de jeugd aan te trekken? Of gaan we investeren in het toerisme zodat we een toptoerismebestemming worden. De regering zou instituten in het leven moeten roepen die niet alleen de ontwikkelingen in de oliesector gaan volgen, maar ook gaan kijken hoe we het geld zodanig kunnen besteden dat het de ontwikkelingsrichting van het land ondersteunt.

Een van de negatieve gevolgen van de oliewinning is wel dat onze uitstoot zal toenemen. Dan gaan we ook bijdragen aan de processen die klimaatverandering op gang brengen. Hoewel er veel enthousiasme is over de aankomende offshore olieboringen zijn er mensen ook sceptisch. Dat is ook begrijpelijk.

Er zijn grote investeringen geweest in de mineralensector voordat olie en gas aan de orde waren. Maar honderd of meer jaren van bauxietontginning heeft ons maar weinig tastbaar nagelaten van waarde. Ook merkt het grootste deel van Suriname niet veel van de voordelen van de goudsector.

We hebben nu nog de kans de voordelen uit de olie en gassector wel in te zetten voor de toekomstige ontwikkelingen. Het kan een van onze laatste kansen zijn om aan een mooie toekomst te bouwen voor Suriname.