Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » OKGS: ‘Stop de import van het op cyanide gelijkende spul’

OKGS: ‘Stop de import van het op cyanide gelijkende spul’

door Euritha Tjan A Way

PARAMARIBO — “De monsters die zijn genomen om na te gaan of er op cyanide gelijkende stoffen zijn in het stuwmeer zijn door ons genomen. Wij hebben twee gevuld in een pit waar wordt gemijnd met het op cyanide gelijkende stof en één in het stuwmeer. En die twee van de pit zijn positief getest”, zeggen bronnen binnen de commissie Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS).

Op basis daarvan wordt de conclusie getrokken dat er geen sprake is van vervuild water waar de derde sample is getrokken. “Dat de informatie is gebracht alsof het stuwmeer zou zijn vervuild – door de twee monsters die zijn getrokken in de pit – is onjuist”, aldus de bron tegenover de Ware Tijd.

“We moeten weten wat onze dekking is als we handelen. Anders krijgen we allerlei situaties in het veld”

Tijdens het gesprek wordt aangegeven dat anonimiteit de voorwaarde is voor het geven van informatie. “We zitten in een moeilijk parket en we moeten onszelf en ons werk beschermen”, klinkt het voorzichtig. De leden van de commissie geven duidelijk aan: “Er wordt niet nu met een op cyanide gelijkende stof gemijnd.”

Op papier

“De eerste keer dat we moesten optreden hiertegen was 2017 te Sabayohill. We hebben vaker mensen ontruimd wanneer we opdracht kregen dat te doen. Maar het is belangrijk dat wij ergens heen kunnen om duidelijk te vernemen wat die stof is. Die informatie krijgen we niet”, wordt aangegeven.

De bron schetst de situatie die nu zal spelen. “Mijnen met de stof die op cyanide lijkt, zal nu worden verboden, zegt men. Maar wij als OKGS moeten dat op papier krijgen. We moeten weten wat onze dekking is als we handelen. Anders krijgen we allerlei situaties in het veld.”

De OKGS hekelt het ook dat ze te pas en te onpas de schuld krijgt van allerlei zaken die in het veld spelen. “We kunnen niet alles zeggen, maar één van de dingen is dat de mensen die met deze stof werken niet uit de lucht komen vallen. Het zijn mensen van de omgeving die ze toestemming geven en begeleiden. Het is niet zelden zo dat er zelfs overeenkomsten worden getekend. Hoe wordt dan van ons verwacht dat we in dat geval optreden?” klinkt het verbolgen.

Ook de situatie met de huldammen te Afobaka passeert de revue. “De verantwoordelijkheid om daar op te treden is van de surveillancedienst van Staatsolie. OKGS wordt gebeld wanneer we moeten ontruimen, maar soms komen we daar en kijken naar de installatie en we zien dat het niet iets is dat pas is opgezet. Dan kan het niet dat de schuld in onze schoenen wordt geschoven. We treden op afroep op.”

Stop import

Het liefst heeft de commissie dat het beleid optreedt tegen de import van deze stof. “We weten allemaal wie de importeur is en het is dat de Chinezen – en alleen de Chinezen – met het spul werken. Dat is nu maar een paar jaar zo. Laat de oplossing doeltreffend zijn en laat de import van deze stof stoppen.”

De bron meldt dat er al zoveel jaren een gedoogbeleid is met betrekking tot het gebruik van kwik en dat ondanks de ondertekening van het Minamataverdrag uitbanning in Suriname met heel veel moeite gaat. “Het vereist een enorme investering om die omslag te maken naar milieuvriendelijke goudwinning. Laten we het niet zover laten komen met deze stof.”