Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nu wel onderzoek verkiezingen Jeugdraad

Nu wel onderzoek verkiezingen Jeugdraad

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gaat een commissie instellen om onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden bij de verkiezingen van de leiding van de Jeugdraad Suriname. Er is omtrent de verkiezingen van tenminste de voorzitter en ondervoorzitter van de Jeugdraad Suriname heel wat te doen geweest. Enkele dagen na verkiezingen van de leiding van het orgaan, heeft Ceejay Wiebers publiekelijk zijn vermoedens geuit over het verloop van de verkiezingen. Als lid van de Jeugdraad zou er volgens hem sprake zijn geweest van omkoping en politieke inmenging.

Wiebers had een dag voor de verkiezingen kunnen waarnemen dat leden van de Jeugdraad, die in juni waren gekozen, het gebouw van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) verlieten. Zelfs was hij als ook gekozen Jeugdraadslid niet op de hoogte van een meeting. Op vragen wat er gaande was kon hij geen afdoend antwoord krijgen en antwoorden die hij wel kreeg versterkten zijn vermoedens. Zo zou de onderdirecteur van het NJI hem uiteindelijk hebben verteld “dat er beloftes zijn gemaakt door figuren om op kandidaten te stemmen in de verkiezingen.”

Er zouden auto’s, iPhones, iPads beloofd zijn en verder zouden enkele leden door de vicepresident zijn ontvangen. De verdachtmakingen van Wiebers hebben heel wat tongen losgemaakt, zodanig dat zelfs de gekozen leden, voorzitter en vicevoorzitter tegenover elkaar kwamen te staan. De klokkenluider werd voor leugenaar en jaloers uitgemaakt.

Opvallend was dat minister Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) – onder welke de Jeugdraad Suriname valt en ook het ministerie is dat verantwoordelijk was voor de verkiezingen – de beschuldigingen van het lid onacceptabel vond. De bewindsman vond dat er geen enkel bewijs is dat een hoge functionaris van de regering (lees: vicepresident Brunswijk) zich aan bepaalde zaken schuldig heeft gemaakt en vond ook dat de naam van de vicepresident onnodig door het slijk werd gehaald. Volgens de minister zouden zaken naar buiten zijn gebracht zonder dat er eerst geverifieerd is of de informatie wel waar is.

Het ministerie van AWJ deed ook een persbericht de deur uitgaan, waarin werd aangegeven dat de verkiezingen van de leiding van de Jeugdraad Suriname transparant zijn verlopen. Minister Mac Andrew en AWJ spraken echter voor hun beurt, aangezien zelfs de gekozen leiding zich nog niet had uitgelaten over een eigen onderzoek naar de waarheid van hetgeen door Wiebers naar buiten was gebracht.

De bewindsman ging zelfs zo ver door aan te geven dat hij de noodzaak voor een onafhankelijk onderzoek niet inziet, omdat het proces van de verkiezingen democratisch is verlopen. Hij had liever een gedragscode waaraan leden van de Jeugdraad Suriname zich moeten houden, zodat individuele leden en het orgaan niet onnodig in diskrediet worden gebracht. Dat de bewindsman nu een commissie gaat instellen voor onderzoek, is zeker toe te juichen. Maar de vraag is of hij hiermee niet zijn eigen braaksel inslikt of tenminste serieus genomen moet worden.

Waarom wij dat stellen is omdat de bewindsman allereerst en opvallend genoeg een onderzoekscommissie onder leiding van zijn eigen directeur Jeugdzaken aankondigt en vervolgens aangeeft ook een onderhoud met de vicepresident te zullen aanvragen om over eerdergenoemde kwestie te vragen. Wie tussen de regels leest, weet reeds wat het resultaat van het onderzoek zal zijn. Alleen het feit dat gekozen leden hebben bevestigd voor de verkiezing van de leiding van de Jeugdraad Suriname bij de vicepresident te zijn geweest, zou reden moeten zijn om de verkiezingen ongeldig te verklaren.

Wie heeft hen naar de vicepresident gestuurd? Was het ministerie van AWJ hiervan op de hoogte? Waarom was er geen persbericht van dit bezoek aan de vicepresident? Waarom waren niet alle leden aanwezig? Minister Mac Andrew doet er goed aan iets geloofwaardiger over te komen dan struisvogelpolitiek te spelen met de Jeugdraad Suriname. Dit terwijl het zo goed als zeker is dat er geen sprake is geweest van transparantie zoals AWJ beweert.