Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » NPS zal niet met elke partij samenwerken

NPS zal niet met elke partij samenwerken

De Nationale Partij Suriname (NPS) zal bij de verkiezingen van 2025 een harde voorwaarde stellen aan andere partijen. Partijen waarvan duidelijk is dat hun hart niet bij het Surinaamse volk ligt, hoeven niet te rekenen op een samenwerking, zei assembleelid Patricia Etnel tijdens de viering van het 77-jarig bestaan van de NPS.

Wanneer de partij zetels heeft behaald, zal ze met anderen die in staat zijn verandering in Suriname teweeg te brengen, in zee gaan. Degenen die nog niet weten op welke partij ze in 2025 moeten stemmen, moeten naar het trackrecord van de organisatie kijken.

De verdiensten in het verleden geven aan dat de NPS wel in staat is Suriname naar grotere hoogten te tillen. Etnel zei dat haar politieke huis liefde en warmte biedt aan de hele gemeenschap. Ze dook in het verleden en memoreerde kort de prestaties van de grote zonen en dochters van de partij. Van de eerste voorzitter Van der Schroef tot heden, alle leiders hebben veel voor het volk gerealiseerd in haar optiek. Op hun schouders zal de partij haar werk voortzetten.

Diana Pokie, ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en voormalig lid van de ABOP, voerde tijdens de jaardag van de NPS officieel het woord. Ze gaf aan dat ze het niet eenvoudig heeft gehad op het ministerie. Uiteindelijk besloot ze er een einde aan te maken en bedankte haar achterban die haar continu heeft bijgestaan en gemotiveerd om de gesprekken voor toetreding tot de NPS te voeren.

Diana Pokie in Grun Dyari. Beeld: YouTube

Pokie pleit voor een sociaal rechtvaardige spreiding van de welvaart. Het zal een uitdaging zijn gezien het binnenland. Een deel van de extra opbrengsten zou speciaal moeten worden bestemd voor de plaatselijke bewoners en de overige gebieden. Het binnenland kampt al jaren met gebrekkige water- en stroomvoorziening en het onderwijs kent veel problemen.

Suriname mag geen armoede kennen en de gezondheidszorg moet van topkwaliteit zijn. Dit zijn enkele zaken die het volk nodig heeft. Hoewel ze aanvankelijk had afgezien van commentaar, voelde ze zich toch geroepen kort in te gaan op het grondbeleid. Ze vroeg de beleidsmakers om het werk dat ze als ex-minister en haar team waren begonnen, voort te zetten. Ze doelde op het proces van digitalisering van alle grondarchieven.

Er moet volgens haar een goed archief worden opgezet voor de grondinspecteurs om zo onder andere de gevallen van dubbele uitgiften tegen te gaan. Verder pleitte ze voor de herintroductie van een communicatie-unit waar burgers terechtkunnen als ze met vragen zitten. Ook moet er een goede samenwerking zijn met het bedrijfsleven voor het bouwrijp maken van percelen en waar ze makkelijk toegang hebben.