Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » NPS: “Strijd voor ontwikkeling duurt voort”

NPS: “Strijd voor ontwikkeling duurt voort”

De Nationale Partij Suriname (NPS) staat dit jaar tijdens de herdenking van de Dag van de Marrons op 10 oktober 2023 stil bij zowel de vrijheid als resultaat van een langdurige strijd, als bij de nu nog voortdurende strijd voor ontwikkeling.

Deze belangrijke nationale feestdag staat in het teken van herdenking en eerbetoon aan de dappere strijders, die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het vrije Suriname waarin we vandaag leven. Op 10 oktober 1760, precies 263 jaar geleden, werd de basis gelegd voor de uiteindelijke afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Met diezelfde vastberadenheid hebben vooraanstaande Surinamers in de vorige eeuw succesvol gestreefd naar een onafhankelijk Suriname.

Wij erkennen en waarderen de rol van de Marrons in de geschiedenis van ons land. De totslaafgemaakte Afrikanen hebben met onverschrokken moed gestreden voor vrijheid en zelfbeschikking in de bossen van Suriname. De vredesverdragen die in de 18e eeuw werden gesloten, markeren een keerpunt in onze geschiedenis en symboliseren de triomf van vastberadenheid over onderdrukking.

Gezien de prijs die wij als samenleving in het verleden hebben betaald, zouden we anno 2023 niet meer mogen tolereren dat burgers gebukt gaan onder zulke slechte sociale omstandigheden dat ze nauwelijks kunnen genieten van een menswaardig bestaan.

Als de gemiddelde Surinamer in Paramaribo het al zo moeilijk heeft om rond te komen, de situatie is voor grote gemeenschappen in het binnenland ronduit nijpend.

Vrijheid en zelfbeschikking zijn niet alleen universele rechten van de mens, maar vormen ook het fundament van de nationale eenheid die de NPS nastreeft. We blijven daarom voortdurend pleiten voor het overbruggen van de etnische, culturele en religieuze verschillen in onze unieke samenleving, zodat we als natie gezamenlijk kunnen werken aan de ontwikkeling van land en volk.

Het is een algemeen bekend feit dat de NPS al decennialang zowel vanuit de regering als van buitenaf de nadruk legt op het belang van sociale ontwikkeling op verschillende gebieden, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.

Terwijl we vandaag de moedige strijd van de Marrons voor vrijheid in Suriname herdenken, willen we benadrukken dat we allemaal, ongeacht onze achtergrond, een aandeel en verantwoordelijkheid hebben in het vormgeven van Suriname, het land waarmee we door het lot verbonden zijn.

Mede-Surinamers,
De zwaarbevochten vrijheid is inmiddels bereikt. Laten we het tot onze nieuwe missie maken om samen te strijden voor ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid voor alle Surinamers, ‘hoe wij hier ook samen kwamen’, zoals we in ons volkslied zingen.

De NPS feliciteert de gehele Surinaamse samenleving, en in het bijzonder de Marrongemeenschappen, met de herdenking van de Dag van de Marrons.

Gregory Rusland
Voorzitter NPS