Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » NPS en NDP stellen actie Guyanese leger in Tigrigebied aan de kaak

NPS en NDP stellen actie Guyanese leger in Tigrigebied aan de kaak

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Door de NDP en de NPS is donderdag afzonderlijk van elkaar aandacht gevraagd van de regering voor beheershandelingen van het Guyanese leger in het Tigrigebied. De NPS deed dat in een persbericht en de NDP via een statement van fractieleider Rabin Parmessar tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee.

De NPS voerde aan dat de partij zich ernstige zorgen maakt dat ruim een week nadat berichten over de actie van het Guyanese leger in de media verschenen de beleidsmakers formeel hierover met geen woord gerept hebben. “Het valt op dat tot nu toe vanuit het kabinet van de president of het ministerie van Buitenlandse Zaken geen duidelijke actie is ondernomen om de regering van Guyana om rekenschap te vragen voor het ongevraagd betreden van het district Sipaliwini in het zuidwesten van ons land”, aldus de NDP.

“Het is ongehoord en verkeerd dat een buurland zich op een dergelijke manier gedraagt en dat de regering hierover zwijgt”, vervolgt de partij. De regering wordt opgeroepen om terstond op deze onvriendelijke actie van Guyana te reageren, door de regering van het buurland erop te wijzen dat dergelijke handelingen niet van een vriendschappelijke buur worden verwacht”.

NDP-fractieleider Parmessar wilde van de regering weten welke stappen door de regering zijn ondernomen om deze kwestie onder de aandacht van Guyana te brengen. Hij wilde verder geïnformeerd worden of Georgetown overleg met Paramaribo hierover heeft gevoerd en toestemming heeft gevraagd voor het optreden van de Guyana Defense Force in het gebied. “Hoe kunnen er samenwerkingen zijn met ons buurland, terwijl zij ons grondgebied bezet houden?” stelde hij.

Intussen heeft defensieminister Krishna Mathoera in het parlement verklaard dat de regering reeds stappen heeft ondernomen ten aanzien van deze kwestie. Zo is er informatie opgevraagd bij Guyana om de exacte locatie van de actie van het Guyanese leger vast te stellen en zal minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken hierover een gesprek hebben met zijn Guyanese collega.