Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nog geen behoorlijke uitvoering van beschikking Flexibele Werktijdenregeling voor landsdienaren

Nog geen behoorlijke uitvoering van beschikking Flexibele Werktijdenregeling voor landsdienaren

De invoering van de beschikking houdende invoering van een Flexibele Werktijdenregeling voor de landsdienaren of met hen gelijkgestelden heeft voor vele landsdienaren voor een “opluchting” gezorgd om onder andere in roulatiesysteem of op afstand te mogen werken. Alles blijft nog steeds duurder worden en het salaris kan alle kosten niet meer dragen. Het zou volgens de beschikking voor verlichting moeten zorgen waarbij de landsdienaren niet meer te veel hoeven uit te geven aan onder andere  brandstof of kosten voor vervoer om lange afstanden af te leggen om zich te kunnen verplaatsen van en naar de werkplek. Allemaal mooi verwoord en uitgelegd in de beschikking. 

Inmiddels zijn alle collega ministers ook hiervan op de hoogte gebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en ligt het aan de leiding om dit op haar ministerie uit te voeren. Echter is gebleken, dat nog niet alle ministeries uitvoering hebben gegeven aan de beschikking. De redactie van Dagblad Suriname ging in gesprek met enkele ambtenaren van enkele ministeries.

“Mijn vriendin zit bij een ander ministerie (uit vrees durfde ze de naam van het ministerie niet te noemen) en daar is het al ingevoerd. Ze werkt 3 dagen vanuit huis en 2 dagen fysiek op kantoor…”, aldus de reactie van Lucretia tegenover de redactie.

Sharita geeft aan, dat op het ministerie waar zij werkzaam is niets heeft vernomen. “Het is zo stil, lijkt wel alsof het in de doofpot is. En wanneer we vragen stellen, krijgen we van de leiding te horen dat zij geen instructie heeft gekregen van de minister.”

Steven zegt, dat het op zijn ministerie nooit was afgeschaft (vanaf na de Covid-periode). “Ik mag dan van geluk spreken. Onze minister was zo gewillig om haar medewerking te verlenen. Belangrijk is dat het werk niet stil mag zitten en zij omgekeerd op ons kan rekenen.”

Het is begrijpelijk dat niet alle afdelingen vanuit afstand kunnen werken. Te denken aan de bodes, technische afdeling en de chauffeurs. Echter is er in de missive ook niet duidelijk aangegeven welke ambtenaren allemaal in aanmerking komen voor het flexibel werken.

JM