Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuwe volleybalcompetitie mogelijk eind november van start

Nieuwe volleybalcompetitie mogelijk eind november van start

Tekst en beeld John Zaalman

PARAMARIBO Het bestuur van de Surinaamse Volleybalbond (Suvobo) hoopt eind november een aanvang te maken met de nieuwe competitie. Zaken rondom het nieuw seizoen zullen tijdens de geplande algemene ledenvergadering van 2 november bekrachtigd worden.

Voor 20 december staat de jaarvergadering met bestuursverkiezingen als belangrijkste agendapunt op programma. Preses Lionel Blokland durfde nog niet met zekerheid aan te geven als een derde termijn voor zijn bestuur erin zit.

“Verder is bekend gemaakt dat Blokland kandidaat is voor de bestuursverkiezingen van de Caribbean Zonal Volleyball Association”

“We moeten dat nog in bestuursverband bespreken”, wilde hij daarover even kwijt. Hij zei verder niet te weten als er mogelijk ook een andere kandidatenlijst is. “Daar zijn wij niet van op de hoogte.” Belangrijk voor hem is dat de verslagen van hem als voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de afgelopen Caribbean Cup in Suriname naar de leden gestuurd moeten worden. Deze mededelingen zijn vrijdagavond gedaan op een voorzittersoverleg in Olympic House door Blokland.

Verder is bekend gemaakt dat Blokland kandidaat is voor de bestuursverkiezingen van de Caribbean Zonal Volleyball Association (Cazova). Dit vindt plaats op 16 en 17 december te Trinidad & Tobago. Casey Foe A Man, Ashwin Changur, Chantal Karsters en Esther Tammenga zijn als de twee beste mannen en vrouwen gekozen om de Volleybal Trainer 3-cursus in 2024 in Nederland te mogen volgen.

Het viertal rondde eerder dit jaar samen met nog 46 andere participanten de VT 1 en 2 cursussen, verzorgd door de docenten Ine Klösters-de Vries en Jolanda Gudde van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) in Suriname, met succes af.

Financiën

De Suvobo is verder voornemens om in het weekend van 27-29 oktober een fundraisingstoernooi te draaien voor de nationale U17-jongens- en meisjesvolleybalselecties, die volgende maand zijn opgebracht om deel te nemen aan de eerste Continental Cup in Mexico en Honduras.

“De bedoeling is ook om de IGS-selecties in actie te laten komen”, vulde Blokland aan. Zijn organisatie probeert dat te bewerkstelligen sinds de Inter-Guyanese Spelen tussen scholieren van Suriname, Guyana en Frans-Guyana door financiële problemen vooralsnog door de Surinaamse regering zijn afgelast.