Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuwe maatregelen dragen bij aan vermindering van criminaliteit in het oosten

Nieuwe maatregelen dragen bij aan vermindering van criminaliteit in het oosten

Met succes zijn er nieuwe maatregelen genomen om de criminaliteit in het oosten, voornamelijk in het district Marowijne, terug te dringen. Het aantal politieagenten is aanzienlijk vergroot in zowel Moengo als Albina, wat heeft bijgedragen aan positieve resultaten. Om de veiligheid te verbeteren, worden er nu regelmatig roadblocks opgezet en is de surveillance geïntensiveerd.

Melvin Pinas, regiocommandant in het oosten, benadrukte in gesprek met Suriname Herald het belang van deze versterkende maatregelen. “Wat we enkele jaren geleden hebben meegemaakt, moet zich nooit meer herhalen,” zei Pinas vastberaden.

“Daarom hebben we beide politieposten versterkt met extra manschappen. Op deze manier hebben we aanzienlijke verbeteringen in de veiligheid kunnen realiseren,” legt hij uit.

Samen met de gemeenschap van Moengo en Albina werkt de politie voortdurend aan het aanpakken van de criminaliteit. De technologie wordt benut om een nauwere band met de samenleving op te bouwen, en de politie merkt dat de gemeenschap er positief op reageert, verklaart Pinas.

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft ervoor gekozen om een nauwere band met de samenleving te creëren. Door middel van interactie en feedback op hun socialemedia pagina’s ontvangt de KPS-leiding input die kan worden gebruikt om maatregelen te nemen en beleid uit te stippelen. Op deze manier krijgt ze ook inzicht in eventuele ontevredenheid en kan ze gericht sturen.

Daarnaast kunnen burgers het WhatsAppnummer van de politie gebruiken om video-opnames te sturen, zelfs als ze anoniem willen blijven. Dit stelt de politie in staat om beter in te spelen op de criminaliteit, legt de regiocommandant uit.

Er wordt momenteel een beleid geïmplementeerd om de criminaliteit in dit gebied aan te pakken. Dankzij de meldingen die de politie heeft ontvangen, heeft zij al enkele zaken kunnen oplossen. Op dit moment is de criminaliteit in het oosten beheersbaar en heeft de politie zicht op.

De politieagenten van Albina en Moengo streven nu naar een betere samenwerking. “We gaan de samenwerking centraliseren en zorgen voor een goede afstemming tussen de twee”, benadrukt Pinas.