Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuwe commissie onderzoekt toezeggingen aan jeugdraadsleden

Nieuwe commissie onderzoekt toezeggingen aan jeugdraadsleden

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), zal volgende week een commissie installeren onder leiding van directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, met de specifieke taak om te onderzoeken of er materiële beloften zijn gedaan aan leden van de Jeugdraad Suriname vóór de verkiezing van hun leiding op 8 september 2023. Dit besluit werd gisteren genomen tijdens het eerste beleidsoverleg tussen de minister en de Jeugdraad Suriname in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat bepaalde leden waren uitgenodigd door vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk voor een vergadering waarin stemadvies werd gegeven. Minister Mac Andrew, aanvankelijk geen voorstander van een commissie omdat de leden van de Jeugdraad Suriname op democratische wijze hun stem hadden uitgebracht op 8 september, heeft zijn standpunt herzien vanwege aangehaalde zaken tijdens het beleidsoverleg die nader onderzoek vereisen.

De leden die aan deze vergadering deelnamen benadrukten allemaal dat er geen materiële beloften aan hen zijn gedaan. De bewindsman zal ook een gesprek met de vp aanvragen om dit vraagstuk te bespreken.

Tijdens het eerste beleidsoverleg werd ook gefocust op de verdere operatie van de Jeugdraad Suriname, evenals de plannen van het Directoraat Jeugdzaken en het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) voor 2024. Verschillende leden van de Jeugdraad Suriname hebben tijdens het agendapunt: ‘Wat verder ter tafel komt’ aandacht gevraagd voor kwesties op scholen of onderwijsgerelateerde zaken in hun respectieve districten. Mac Andrew heeft toegezegd deze door te zullen sturen naar zijn collega van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De bewindsman kondigde aan dat er een gedragscode zal worden opgesteld, waarbij ook input van de leden wordt gevraagd. Als voorbeeld werd genoemd dat volgens het Staatsbesluit alleen de voorzitter van de Jeugdraad Suriname de Jeugdraad Suriname mag vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de rechtszaal.