Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuwe commandant bij Militaire Politie 

Nieuwe commandant bij Militaire Politie 

‘Discipline moet terug naar de kazerne’

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “We hebben een taak in de samenleving en mensen kijken naar ons op. Discipline moet daarom terug binnen de kazerne .” Dit zegt majoor Roy Samuels die donderdag is geïnstal-leerd als commandant van het Korps Militaire Politie (MP). Hij voegt eraan toe dat door de slechte economische situatie en de Covid-pandemie de discipline bij de medewerkers van de MP soms te wensen overlaat. Samuels is overste Petrus Wasimin die na bijna veertig jaar met pensioen gaat, opgevolgd. “Wij gaan de mannen opzoeken, niet dat zij naar ons moeten komen want als ze hier komen is dat voor onderzoek. Maar we moeten met ze praten want soms komen ze niet aan het werk omdat ze een hossel hebben.”

Nieuwe lichting

De nieuwe baas van de MP wil er alles aan doen om zo snel mogelijk een nieuwe lichting toe te laten tot het korps. Jongeren vanaf 18 jaar met minimaal een mulo-diploma mogen solliciteren. Hij zal zich ook inzetten dat het hoofdkwartier aan de Tourtonnelaan wordt gerenoveerd en zal hier-voor bij minister Krishnakoemarie Mathoera een begroting indienen. 

De nieuwe baas van de MP wil er alles aan doen om zo snel mogelijk een nieuwe lichting toe te laten tot het korps. Jongeren vanaf 18 jaar met minimaal een mulo-diploma mogen solliciteren.

Minister Mathoera bedankte Wasimin voor de wijze waarop hij de afgelopen twee jaar leiding heeft gegeven aan het korps en dat in een uitdagende tijd. “Overste Wasimin, u bent een zeer betrokken mens met veel passie en liefde. U kent de MP door en door, alle afdelingen en zelfs op uw laatste dag denkt u aan het personeel. Leiding geven in tijden van crisis dat is pas een kunst.” 

Vertrouwen

Wasimin, die bijna veertig jaar in het leger heeft gediend waarvan twee als commandant kijkt te-vreden terug op de samenwerking die er is tussen de verschillende korpsen, doelend op onder andere politie, penitentiaire diens en brandweer is. Zijn periode als leidinggevende is niet pro-bleemloos verlopen. Hij noemde onder andere de Covid-pandemie, jarenlange bezuinigingen en tekort aan capabel personeel. Wasimin heeft “het commando in volste vertrouwen overgedragen” aan Samuels. Deze trad in 1984 in dienst na de basisopleiding van de Militaire Politie succesvol te hebben doorlopen. In zijn negenendertig dienstjaren heeft hij in verschillende functies gediend. De laatste vier jaren is hij afdelingshoofd bij Dienst Nationale Veiligheid (DNV) geweest. 

De commando overdracht vond plaats op het hoofdkwartier van de Militaire Politie aan de Tour-tonnelaan. Tijdens de ceremonie waren ook aanwezig de bevelhebber van het Nationaal Leger Werner Kioe  A Sen, leidinggevenden van het Korps Penitentiaire ambtenaren, de brandweer en DNV.-.