Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuw klimaatproject van OW ter verbetering van waarschuwingssysteem tegen overstromingen

Nieuw klimaatproject van OW ter verbetering van waarschuwingssysteem tegen overstromingen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft op 20 oktober 2023 de aftrap gegeven voor het project ‘Klimaat Implementatie’. De bedoeling van dit project is om de vroegtijdige waarschuwingsdienstverlening in Suriname te verbeteren, met als resultaat een versterkte weerbaarheid tegen overstromingen als gevolg van overmatige regenval.

Dit project wordt gefinancierd door het India UN Development Partnership Fund, in samenwerking met Caricom en het United Nations Development Program (UNDP).

Sergio Kadosoe, directeur van de afdeling Onderzoek en Dienstverlening, meldt dat er een bedrag van US$ 246.852 is toegekend. “Het project zal 18 maanden in beslag nemen en is opgedeeld in twee fasen. In fase 1 zal ondersteuning worden geboden voor de natuurlijke capaciteit van zowel het klimaat als de gemeenschap. De tweede fase omvat innovatie in het introduceren van systemen die waarschuwingssignalen kunnen uitsturen bij calamiteiten veroorzaakt door klimaatverandering,” aldus Kadosoe.

OW-minister Riad Nurmohamed benadrukt dat Suriname met dit project een mijlpaal heeft bereikt. “Het is van cruciaal belang dat ons hydrologisch en meteorologisch dienstverleningsapparaat wordt uitgebreid met nieuwe technologieën om voorbereid te zijn op mogelijke klimaatveranderingen,” zei de bewindsman.

Daarnaast gaf Krieshen Ramkhelawan, directeur van GISsat, middels een presentatie meer uitleg over het nieuwe datasysteem. Hij legt uit dat het Geografisch Informatie Systeem (GIS) een ruimtelijk systeem is dat diverse soorten geografische data creëert, beheert, analyseert en in kaart brengt. Volgens hem maken enkele ministeries al gebruik van dit systeem.

Shankar Balachandran, ambassadeur van India, prijst het GIS aan als een zeer efficiënt systeem waarmee data gemakkelijk gedeeld kan worden. Hij wenst het ministerie veel succes met de uitvoering van dit belangrijke project.

Berdi Berdiyev, UNDP Deputy Resident Representative, voorspelt dat het klimaat wereldwijd rond 2030-2040 drastisch zal veranderen. Daarom is het volgens hem van groot belang om nu actie te ondernemen om stijgende zeespiegels, voedselschaarste, overstromingen en het verdwijnen van leefgebieden voor mens en dier, en andere rampen te voorkomen.

Dewdath Bhaggoe, onderdirecteur Onderzoek en Innovatie, stelt dat klimaatverandering ook effect heeft op de economie. Hij is zeer verheugd over dit project en hoopt dat er ook waterstations en meer klimaatstations zullen worden aangelegd. Ook Joana Kazana, UN Resident Coördinator, feliciteert Suriname met de aankomende ontwikkelingen. Zij belooft dat haar organisatie verdere ondersteuning zal blijven bieden.