Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nieuw bestuur VRM maakt opwachting bij Defensie-minister Mathoera

Nieuw bestuur VRM maakt opwachting bij Defensie-minister Mathoera

Het nieuwe bestuur van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) bracht vorige week donderdag een kennismakingsbezoek aan minister Krishna Mathoera van Defensie en de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, zo bericht het ministerie van Defensie.

Het nieuwe bestuur, onder leiding van de eerste luitenant Jonathan Wolf, heeft te kennen gegeven dat zij vanaf het begin een goede samenwerking wil hebben om zodoende de belangen van haar leden beter te kunnen behartigen. Er zijn enkele onderwerpen aangehaald waarin zij verbetering in zouden willen zien. Om welke onderwerpen het gaat vermeldt Defensie niet.

Er zijn afspraken gemaakt om binnenkort weer om de tafel te zitten zodat er concreet kan worden nagegaan hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt.

Minister Mathoera gaf aan ingenomen te zijn met de opstelling van de VRM en zei zich ook te zullen inzetten om zaken binnen de beschikbare mogelijkheden die er zijn, op te lossen. De bevelhebber op zijn beurt wees de bestuursleden erop, dat zij een belangrijk oog en oor zijn van de organisatie.